Select Page

Aprašymas

Akrilinis gruntas Dupli Color VERY WELL PRIMER 400ml – greitai džiūstantis universalus pilkas purškiamas gruntas užtikrina puikų sukibimą su ant viršaus dažomais akriliniais, sintetiniais ar nitro dažais. Aukštos kokybės universalus aerozolinis akrilinis gruntas prieš dažymą, skirtas naudoti buityje tiek vidaus, tiek ir lauko darbams. Gruntavimas prieš dažymą yra labai svarbus, kad po to dažytas paviršius tarnautų ilgiau!

Purškiamas akrilinis gruntas tinka medienai, metalui, aliuminiui, betonui, stiklui, keramikai, dažomam plastikui ir kitiems paviršiams.
Tačiau skirtngiems paviršiams geriausiai naudokite tik specialiai pritaikytą gruntą:
– plastikiniams paviršiams labiausiai tinka gruntas plastikui Maxi Color gruntas plastikui, Montana gruntas plastikui arba Color Works gruntas plastikui.
– metaliniams paviršiams labiausiai tinka gruntas metalui – Montana gruntas metalui, antikorozinis gruntas MOTIP arba epoksidinis gruntas MOTIP.
– aliuminio paviršių gruntavimui tinka gruntas aliuminiui – Montana gruntas aliuminiui, Dupli Color gruntas aliuminiui, Dupli color GALVINOL gruntas slidiems paviršiams – plieniniams, cinkuotiems, aliumininiams, variniams, stikliniams ir kitiems paviršiams.
– polistirolo paviršių gruntavimui tinka gruntas polistirolui – Montana gruntas polistirolui arba Dupli Color gruntas polistirolui.
– medinių paviršių gruntavimui tinka gruntas medienai – Jeger gruntas medienai.
– betono paviršiams geriausiai tinka gruntas betonui – Jeger gruntas betonui.
slidiems, neporėtiems, labai lygiems paviršiams, tokiems kaip lakuotas MDF plokštės, melaminas, stiklas, nerūdijantis plienas, aliuminis, sienų plytelės, PVC danga, keramikos dirbiniai, poliruotas marmuras, porcelianas, poliuretaniniais bei epoksidiniais dažais dengtas paviršius, naudokite spacialų Jeger gruntą slidiems paviršiams.

Akrilinis gruntas Dupli Color VERY WELL PRIMER 400ml ypač tinka paviršių gruntavimui prieš dažant purškiamais dažais  Dupli Color VERY WELL 400ml.

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų pėdsakų. Pašalinkite senus dažus ir rūdis, tada paviršių pašiauškite ir, jei reikia užtepkite glaistu. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Purkšti 25-30 cm atstumu nuo paviršiaus keliais plonais sluoksniais. Galima šlifuoti arba apipurkšti po 2 valandų bet kokiais dažais (sintetiniais, nitro-combi ar akriliniais). Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga gruntuojant. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Dupli Color VERY WELL PRIMER 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės purškiamas akrilinis gruntas prieš dažymą.
• Gerai dengiantis ir greitai džiūstantis.
• Sukibimą gerinantis gruntas.
• Apsaugo nuo korozijos.
• Pagerina dažų sukibimą su dažomu paviršiumi.
• Pagerina dažomo paviršiaus blizgumą.
• Leidžia efektyviau naudoti ant viršaus purškiamus dažus.
• Išgaunamas glotnus paviršius.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Atsparus aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Akrilinis gruntas tinkamas medienos, metalo, aliuminio, betono, stiklo, keramikos, dažomo plastiko ir kitiems paviršiams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• Dupli Color VERY WELL PRIMER 400ml flakonėliu galima nupurkšti apie 0,8m² plotą.
• Galima 1 spalva: pilka (Art.nr. VW00500)
• Pagaminta Olandijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
—————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
butanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Jums taip pat gali patikti…