Select Page

MONTANA GRUNTAS ALIUMINIUI 400ml

9.99

Purškiamas gruntas aliumininiams paviršiams.

Produkto kodas: T2450 Kategorijos: , , , , , , , Žymų: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

MONTANA GRUNTAS ALIUMINIUI 400ml – greitai džiūstantis šviesiai pilkos spalvos matinis aerozolinis gruntas aliuminio paviršiams užtikrina puikų sukibimą su ant viršaus dažomais akriliniais, sintetiniais ar nitro dažais. Purškiamas aliuminio gruntas pasižymi savybėmis, apsaugančiomis nugruntuotą paviršių nuo trūkinėjimo, pagerina sukibimą, pagerina sekančių sluoksnių dengiamumą, užglaisto porėtus paviršius, prailgina dažytų paviršių ilgaamžiškumą.
Aukštos kokybės aerozolinis gruntas, skirtas naudoti buityje tiek vidaus, tiek ir lauko sąlygomis.

Padengus šiuo gruntu pagerinamas sukibimas ant viršaus dengiant Montana GOLD, Montana BLACK, Montana WHITE ar bet kuriais kitais dažais ar lakais.
Ant grunto uždėtas specialus Montana purkštukas FLAT JET CAP MEDIUM leidžia be pastangų išgauti glotnų nugruntuotą pavirišių.

Naudojimas: Prieš naudojimą apsaugokite aplinkines sritis! Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir nuriebalintas. Rekomenduojama pavirišių pašveisti švitriniu popieriumi. Flakoną plakite 2-3 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą. Purkšti keliais plonais sluoksniais 5 min. intervalais. Visiškai sukietėja per 24val., kartais ir ilgiau priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės lygio. Dažus ant nugruntuoto paviršiaus denkite ne anksčiau kaip po 24val.

Gruntuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA grunto aliuminiui 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukšta purškiamo aliuminio grunto kokybė.
• Labai greitai džiūstantis.
• Unikali dvigubo slėgio sistema.
• Tinka naudoti ant aliuminio paviršiaus. Nugruntavus panaši apsauga suteikiama variniams ir cinkuotiems paviršiams.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Akrilinis gruntas atsparus aplinkos poveikiui: vandeniui ir trinčiai.
• 400ml MONTANA aliuminio grunto flakonėliu galima nupurkšti apie 1m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Puiki grunto kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Beveik bekvapis.
• Galima spalva: šviesiai pilka.
• Pagaminta Vokietijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
———————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
EUH208 Sudėtyje yra maleino rūgšties anhidridas, 4-morpholinecarbaldehyde. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…