Select Page

Šviečiantis transparentinis lakas MONTANA UV EFFECT 400ml

12.99

Montana fluorescencinis UV lakas – skaidrus lakas su fluorescenciniu efektu matomas tik UV šviesoje. Išguanama melsvai purpurinė spalva.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Aprašymas

Šviečiantis lakas – MONTANA UV EFFECT LAKAS 400ml  – yra skaidrus UV lakas su fluorescenciniu efektu ir matomas tik apšvietus UV šviesa.  Skaidrus, pusiau blizgus lakas nėra matomas saulės spinduliuose, o šviečia, kai yra veikiami UV šviesos, švytinčia melsvai purpurine spalva. Idealiai tinka naudoti viduje. Šviečiantis lakas gali būti puiki priemonė ne tik kuriant įvairius meno kūrinius ar organizuojant renginius, bet ir praktiniams tikslams, pavyzdžiui, Guerilla marketingui, naktiniuse klubuose, vietų ar nuosavybės žymėjimui.

Šviečiantis skaidrus akrilinis lakas UV EFFECT tinkamas įvairiems paviršiams: akmeniui, metalui, aliuminiui, medienai, stiklui, keramikai, medžiui, kartonui, popieriui, dažomai plastmasei ir kt. Taip pat fluorescenciniu laku galima dengti tokius paviršius kaip dažyti ar nedažyti ekranai, mūras ir kt.

UV efektas išgaunamas tuo stipresnis, kuo daugiau sluoksnių yra padengta šiuo šviečiančiu laku. Ypač rekomenduojama naudoti trafaretus.

*Matomumas: Dėl to, kad UV EFFECT šviečiantis lakas yra pusiau blizgus, UV EFFECT skaidrus lakas gali būti vos matomas, jei dengiamas ant matinio paviršiaus. Kad išgautumėte blizgumą, ant viršaus galima puršti blizgų Montana akrilinį laką,  bet jis  visiškai paslepia UV efektą po blizgiu sluoksniu. UV EFFECT lakas yra derinamas su Montana-cans dažais ir efektais.

Lakuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga dažant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA UV EFFECT 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Akrilinis skaidrus purškiamas lakas, aukšta kokybė.
• Liuminiscencinis lakas šviečia UV šviesoje (melsvai purpurine spalva).
• Fluorescencinis lakas nematomas dienos šviesoje.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• Didelis spaudimas (optimaliai greitas dažymas).
• Šviečiantis skaidrus lakas tinka akmens, metalo, aliuminio, medienos, stiklo, keramikos, dažomos plastmasės ir kitiems paviršiams.
• Fluorescencinis lakas idealiai tinka vidaus darbams.
• Šviečiantis lakas atsparus šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• 400ml MONTANA UV EFFECT dažų flakonėliu galima nupurkšti 0,5-1,0m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Nauja kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Mažiau kvapo.
• Galimas 1 blizgumas: pusiau blizgus lakas (Art.nr. UV1000).
• Galimos 2 spalvos: bespalvė – dienos šviesoje ir melsvai purpurinė – UV šviesoje.
• Pagaminta Vokietijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9, aromatics
1-metil-2-metoksietilacetatas
n-butilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…