Select Page

MONTANA GOLD TRANSPARENTINIAI DAŽAI 400ml

7.49

Montana Gold 400ml permatomi dažai! Asortimente yra 17 spalvų!
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

MONTANA GOLD TRANSPARENTINIAI (PERMATOMI) 400ml dažai yra greitai džiūstantys akriliniai dažai, atsparūs UV spinduliams. Skirti vidaus ir lauko darbams. Asortimente yra 17 spalvų. Dažų efekto spalvą parodo flakono žiedelis. Naujoji dažų serija leidžia išgauti didesnį vizualinį gylį ir tonų variaciją.

MONTANA GOLD TRANSPARENTINIUS dažus galima lenvai derinti su visais kitais MONTANA produktais: Montana BlackMontana Gold dažaisMontana White dažais, Montana akriliniaisMontana spiritiniais ir kitais įvairiais markeriais.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA GOLD TRANSPARENTINIŲ DAŽŲ 400ml dažų flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukšta akrilinių transparentinių (permatomų) dažų kokybė.
• Labai greitai džiūstantys.
• Unikali dvigubo slėgio sistema.
• Tinka naudoti ant bet kokio paviršiaus: popieriaus, drobės, metalo, betono, stiklo, akmens, plastmasės ir kt.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• GOLD dažai atsparūs oro pokyčiams: UV spinduliams, vandeniui ir trinčiai.
• 400ml MONTANA GOLD lako flakonėliu galima nupurkšti iki 2m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Puiki dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Beveik bekvapiai.
• Pagaminta Vokietijoje.

MONTANA GOLD TRANSPARENT 400ml spalvų paletė: 17 permatomų atspalvių

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
etilacetatas
acetonas
Hydrocarbons, C9, aromatics
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

T1220 Transparent Yellow Cab, T1440 Transparent Toffee, T2090 Transparent Red Orange, T3040 Transparent Ketchup, T3150 Transparent Cherry Blossom, T4260 Transparent Black Purple, T5080 Transparent Ultramarine, T6070 Transparent Smaragd Green, T6270 Transparent Reef, T6340 Transparent Olive Green, T7060 Transparent Gravel, T8020 Transparent Sahara Beige, T8110 Transparent Rusto Coat, T8310 Transparent Hazelnut, T8320 Transparent Chestnut, T9000 Transparent Black, T9100 Transparent White

Jums taip pat gali patikti…