Select Page

MONTANA RUST EFFECT 400ml – rūdžių efektas

9.99

Rūdžių efekto dažų asortimene – 2 spalvos!

Aprašymas

MONTANA RUST EFFECT 400ml – gerai dengiantys aerozoliniai dažai sukuriantys surūdijusio paviršiaus efektą. Galima dažyti tik viena spalva arba derinti abi spalvas, kad išgautumėte kuo natūralesnį rūdžių efektą. Derinant abi spalvas, pirmiausiai paviršių padenkite Rust Effect Bown spalva, po to netolygiais purškimais denkite Orange Brown spalva, kol išgausite norimą efektą. Gali būti naudojami ant įvairių paviršių, tokių kaip popierius, kartonas, drobė, medis, stiklas, keramika, porcelianas, akrilas ar kitų dažomų paviršių. Ant viršaus gali būti uždažomi su daugeliu dažų, kai paviršius yra visiškai išdžiūvęs. MONTANA RUST EFFECT 400ml dažai gali būti derinami su Montana GOLDMontana ACRYLIC markeriais ar įprastais akriliniais dažais.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Aukšta nitro-kombi dažų kokybė.
• Dažai sukuria surūdijusį efektą.
• Greitai džiūsta.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Tinka dažyti ant bet kokio paviršiaus: medžio, plastmasės, popieriaus, metalo, stiklo, porceliano, popieriaus, kartono, akmens ir kt.
• 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 1m² plotą.
• Pagaminta Vokietijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
——————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

ER8000 Orange Brown, ER8100 Brown

Jums taip pat gali patikti…