Select Page

MONTANA ULTRA WIDE 750ml

11.99

Ypatingai plačiai purškiantys, didelio slėgio juodi, balti, geltoni, raudoni, mėlyni, purpuriniai, elektriniai ir sidabrinio chromo dažai!
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę!

Produkto kodas: N/A Kategorijos: , , Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

MONTANA ULTRA WIDE 750ml dažai yra ideali priemonė šiuolaikinei kaligrafijai. Asortimente yra šešios spalvos: juoda, mėlyna, raudona, purpurinė, elektrinė ir sidabrinio chromo efekto. Purškimo plotis svyruoja nuo 15 cm, purškiant greitai ir iš arti iki apytiksliai 60 cm, purškiant lėčiau iš didesnio atstumo iki norimo paviršiaus.

MONTANA ULTRA WIDE 750ml dažams pritaikytas geltonos spalvos ypatingai platus purkštukas, leidžiantis piešėjui horizontalioje pozicijoje laikant flakoną maksimaliai aukštai nupurkšti esančius paviršius (aukščiau iki 0,5 metro nei purškiant standartiniais Montana dažais). Su Montana ULTRA WIDE 750ml dažais pasiekiama maksimali išeiga. Dėl didelio slėgio reikia saugotis plataus purškimo ir atgalinio purškimo nuo dažomo paviršiaus! Paviršius gali būti padengiamas per ypatingai trumpą laiką. Nepurkšti ant objektų, esančių netoli elektros energijos šaltinių!

MONTANA ULTRA WIDE 750ml aerozoliniai dažai yra ypatingai didelio slėgio nitro-kombinuotos dažų bazės. Jie gali būti naudojami ant bet kokio paviršiaus. Šie silpnesnio kvapo aerozoliniai MONTANA BLACK 750ml dažai pasižymi ypatingai aukšta kokybe, atitinka sveikatos ir aplinkos reikalavimus, todėl jais galima piešti tiek lauke, tiek ir uždarose patalpose. Su šiais dažais juntamas maksimalaus greito dažymo potyris.

Greitas džiūvimo laikas leidžia dar kartą pritaikyti ir su kita spalva staigiai uždažyti paviršių. Be to juos galima lengvai derinti su visais kitais MONTANA produktais: Montana Black dažaisMontana Gold dažaisMontana transparentiniais dažaisMontana White dažais, įvariais Montana efektais, Montana akriliniais markeriaisMontana spiritiniais markeriais ir kt.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA ULTRA WIDE 750ml dažams galima pritaikyti Ultra liner pukštuką.

Produkto savybės:
• Aukšta dažų kokybė.
• Ypatingai plati purškimo srovė: nuo 15cm iki 60cm.
• Galima pasiekti net 0,5 metro aukščiau, nei dažant įprastais Montana dažais.
• Nitro-kombinuoti dažai: labai greitai džiūsta ir yra ant viršaus uždažomi.
• Ypatingai didelis spaudimas (optimaliai greitas dažymas).
• Tinka piešti ant bet kokio paviršiaus: metalo, betono, stiklo, akmens, plastmasės ir kt.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai atsparūs šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• 750ml MONTANA ULTRA WIDE dažų flakonėliu galima nupurkšti iki 5m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Nauja dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Mažiau kvapo.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 8 spalvos: juoda, balta, geltona, raudona, mėlyna, purpurinė, elektrinė ir sidabrinio chromo efekto.

MONTANA ULTRA WIDE 750ml spalvų paletė: 8 matinės spalvos ir sidabrinio chromo efektas

 

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
———————————————————————————————————————————–
Ultra Wide Colors:
Ženklinimo elementai

· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
ksilenas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą / veido apsaugą.
P284 Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
—————————————————————————————————————————————
Ultra Wide Silverchrome:
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
ksilenas
acetonas
Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335-H336 Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

UW Black UW750, UW Blue UW750, UW Chrome UW750, UW Kicking Yellow UW750, UW Nappies UW750, UW Red UW750, UW Royal Purple UW750, UW Snow White UW750

Jums taip pat gali patikti…