Select Page

MONTANA SPIDER 150ml

5.99

Juodi ir sidabriniai dažai, skirti kurti unikalius kaligrafinius efektus!
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Aprašymas

MONTANA SPIDER 150ml dažai yra unikali graffiti priemonė savo išskirtine galimybe kurti kaligrafinius efektus. Šiais specialiais graffiti dažais galima išgauti panašų į voratinklį efektą. MONTANA SPIDER dažų flakonėlio unikali dvigubo aukšto slėgio sistema ir kintamo purškimo skersinukai teikia dideles galimybes bei neribotą lankstumą ir kūrybingumą piešiant! MONTANA SPIDER dažai greitai džiūsta, todėl beveik iš karto juos galima derinti su kitomis spalvomis ar bet kuriuo kitu MONTANA produktu: Montana BLACKMontana GOLD, Montana WHITE ar įvairiais markeriais.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Aukšta dažų kokybė.
• Juodi ir sidabriniai dažai, skirti kurti unikalius kaligrafinius efektus.
• Labai greitai džiūstantys ir ant viršaus uždažomi.
• Ypatingai didelis spaudimas (optimaliai greitas dažymas).
• Tinka piešti ant bet kokio paviršiaus: metalo, betono, stiklo, akmens, plastmasės ir kt.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai atsparūs šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• 150ml MONTANA SPIDER dažų flakonėliu galima nupurkšti iki 1m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus ir kompaktiškas.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Puiki dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Pagaminta Vokietijoje.

MONTANA SPIDER 150ml spalvų paletė:

 

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
—————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

Black, Silver

Jums taip pat gali patikti…