Select Page

Fluorescenciniai dažai MONTANA BLACK INFRA 400ml – 6 spalvos

6.59

Fluorescenciniai dažai Montana Infra: geltoni, oranžiniai, raudoni, rožiniai, violetiniai ir žali. Fluorescenciniai dažai šviečia UV šviesoje.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Produkto kodas: N/A Kategorijos: , , , , Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

Aerozoliniai fluorescenciniai dažai MONTANA BLACK INFRA 400ml išsiskiria didelio slėgio nitro-kombinuota dažų bazės formule.
Fluorescenciniai dažai gali būti naudojami ant bet kokio paviršiaus. Tinka metalui, medienai, betonui, stiklui, akmeniui, plastmasei ir kitiems paviršiams.
Silpnesnio kvapo aerozoliniai fluorescenciniai dažai MONTANA BLACK INFRA dažai pasižymi ypatingai aukšta kokybe, atitinka sveikatos ir aplinkos reikalavimus, todėl jais galima piešti tiek lauke, tiek ir uždarose patalpose.

Su šiais aerozoliniais fluorescenciniais dažais juntamas maksimalaus greito dažymo potyris. Greitas džiūvimo laikas leidžia dar kartą pritaikyti ir su kita spalva staigiai uždažyti paviršių.
Be to juos galima lenvai derinti su visais kitais MONTANA produktais: Montana BlackMontana GoldMontana White dažais, Montana akriliniaisMontana spiritiniais ir kitais įvairiais markeriais.

Naudojimas:
Paviršius, kurį ruošiatės dažyti, turi būti švarus ir sausas. Pašalinkite rūdis ir senus dažus. Prieš dažant nuvalykite apdorojamą paviršių su Dupli-color universaliu valikliu ar nuriebalintoju 150ml ar priemone silikonui šalinti MOTIP Silicone Remover 400ml, kuri lengvai pašalina riebalus, nešvarumus ir silikono likučius. Atidžiai uždenkite nedažomas vietas! Paviršių truputį pašiauškite. Norint išgauti geresnį sukibimą su dažomais paviršiais prieš uždažant paviršių rekomenduojama gruntuoti. Prieš dengiant dažais rekomenduojama padengti Montana universaliu gruntu. Dažant metalinį paviršių gruntuokite Montana gruntu metalui. Dažant aliumininį paviršių gruntuokite Montana aliuminio gruntu. Plastikinius paviršius rekomenduojama padengti Montana gruntu plastikui, o dažant polistirolą – Montana gruntu polistirolui.
Prieš naudojimą flakoną plakite 3 minutes ir periodiškai plakite naudojimo metu. Padarykite bandomąjį purškimą. Kas 3-5 min. dažykite keliais plonais kryžminiais sluoksniais. Purkškite 20-25 cm. atstumu nuo paviršiaus. Rekomenduojama dažymo temperatūra nuo +15°C iki +25°C. Dulkės nelimpa po 3min., visiškai išdžiūsta po 2val., sukietėja po 24val. Po panaudojimo apverskite balionėlį ir purkškite 3-5 sek., kad išsivalytų vožtuvas ir purkštukas. Norėdami dar labiau sustiprinti fluorescencinį efektą, prieš dažant fuorescenciniais dažais paviršių padenkite baltu gruntu ar baltais dažais. Taip fluorescencinį efektą dar labiau sustiprinsite.
Svarbu: Nudažius papildomai apsaugai rekomenduojama padengti Montana akriliniu laku. Lakas ne tik apsaugos paviršių nuo braižymosi, bet ir papildomai apsaugos nuo UV spindulių (blukimo). Rinkitės blizgų, pusiau matinį ar matinį laką.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga da=ant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA BLACK INFRA 400ml dažų flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aerozoliniai fluorescenciniai dažai.
• Aukšta dažų kokybė.
• 6 išraiškingi neoniniai atspalviai.
• Fluorescenciniai akriliniai dažai – nitro-kombinuoti: labai greitai džiūsta ir yra ant viršaus uždažomi.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Didelis spaudimas (optimaliai greitas dažymas).
• Tinka piešti / dažyti ant bet kokio paviršiaus: metalo, medienos, betono, stiklo, akmens, plastmasės ir kt.
• Fluoresceniniai dažai tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai atsparūs šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• 400ml MONTANA BLACK dažų flakonėliu galima nupurkšti iki 1,5m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Nauja dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Mažiau kvapo.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos fluorescencinės spalvos: fluorescencinė geltona (IN1000), fluorescencinė oranžinė (IN2000), fluorescencinė raudona (IN3000), fluorescencinė rožinė (IN4000), fluorescencinė violetinė (IN4500), fluorescencinė žalia (IN6000).

MONTANA BLACK INFRA 400ml spalvų paletė: 6 fluorescenciniai atspalviai

aerozoliniai purškiami fluorescenciniai dažai neoniniai šviečiantys uv akriliniai žymejimo markiravimo dažai metalui medienai betonui plastikui žali montana infra 400ml spalvos

aerozoliniai purškiami fluorescenciniai dažai neoniniai šviečiantys uv akriliniai žymejimo markiravimo dažai metalui medienai betonui plastikui žali montana infra 400ml

aerozoliniai purškiami fluorescenciniai dažai neoniniai šviečiantys uv akriliniai žymejimo markiravimo dažai metalui medienai betonui plastikui žali montana infra 400ml

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
—————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS08
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
ksilenas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

BLK IN1000 Infra Yellow, BLK IN2000 Infra Orange, BLK IN3000 Infra Red, BLK IN4000 Infra Pink, BLK IN4500 Infra Violet, BLK IN6000 Infra Green

Jums taip pat gali patikti…