Epoksidinis gruntas MOTIP 1K EPOXY PRIMER, antikorozinis, 500ml

7.95

Epoksidinis gruntas metalui pasižymi puikia adhezija ir apsaugo nuo korozijos tokius paviršius, kaip metalo lakštai, cinkuotas metalas, aliuminis ir anodizuotas aliuminis.
Antikorozinis gruntas: pikas ir tamsiai pilkas.

Produkto kodas: N/A Kategorijos: , Žymų: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

Epoksidinis gruntas metalui MOTIP 1K EPOXY PRIMER 500ml pasižymi puikia adhezija ir apsaugo nuo korozijos metalinius paviršius. Epoksidinis gruntas skirtas metalui, plienui, cinkuotam / galvanizuotam metalui, aliuminiui ir anodizuotam aliuminiui, stiklo pluoštui / stiklo audiniui. Gruntas greitai džiūsta. Epoksidinis gruntas užtikrina puikų sukibimą su ant viršaus dažomais akriliniais, sintetiniais, vandeniniais ar nitro dažais.
Epoksidinis gruntas metalui yra lengvai užpurškiamas, todėl galima naudoti pakartotinai ant neišdžiūvusio paviršiaus. Gruntas gerai izoliuoja nuo drėgmės. Epoksidinis gruntas metalui skirtas profesionaliam panaudojimui.

Naudojimas:
Pašalinti rūdis, krupščiai nuvalyti paviršių ir nušveisti tinkamu šveitimo popieriumi. Paviršių nuvalyti silikono valikliu MOTIP SILICONE REMOVER 400ml Prieš naudojimą flakoną plakti apie 2min. Purkšti ant bandomojo paviršiaus. Patikrinti spalvą. Purkšti vidutinio storio sluoksnį 15-20 cm atstumu iki paviršiaus. Dulkės nelimpa po 10 min., galima liesti po 30min., visiškai išdžiūsta ir galima ant viršaus dažyti po 2 val. Jei reikia, užpurkšti pakartotiną sluosknį 1K grunto. Po naudojimo flakoną apversti ir keletą sekundžių purkšti, kad išsivalytų vožtuvas ir purkštukas.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga gruntuojant aerozoliniais gruntais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MOTIP 1K EPOXY PRIMER 500ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Epoksidinis gruntas metalui, aukštos kokybės.
• Antikorozinis gruntas metalui
• Puikiai sukimba ir apsaugo nuo korozijos metalinius paviršius.
• Epoksidinis gruntas skirtas metalo, plieno, cinkuoto / galvanizuoto metalo, aliuminio ir anodizuoto aliuminio, stiklo pluošto / stiklo audinio paviršiams apsaugoti nuo korozijos.
• Gruntas pagerina bet kurių dažų sukibimą su dažomu paviršiumi.
• Leidžia efektyviau naudoti ant viršaus purškiamus dažus.
• Išgaunamas glotnus paviršius.
• Gruntas greitai džiūsta.
• Epoksidinis gruntas tinka vidaus ir išorės darbams.
• Atsparus aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• MOTIP 1K EPOXY PRIMER 500ml flakonėliu galima nupurkšti iki 1,5m² plotą.
• Gruntas atsparus 90°C temperatūrai.
• Galimos 2 spalvos: pilka (Art.nr. 04120) ir tamsiai pilka (Art.nr. 04119).
• Pagaminta Olandijoje.

epoksidinis gruntas motip 1k epoxy primer 500ml antikorozinis gruntas metalui
——————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
2-propanolis
2-metilpropan-1-olis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

Pilkas, Tamsiai pilkas

Jums taip pat gali patikti…