Aprašymas

MAXI COLOR PLASTIC PRIMER 400ml – greitai džiūstatntis skaidrus aerozolinis gruntas plastikiniams paviršiams. Pagerina sukibimą su ant viršaus dažomais akriliniais, sintetiniais ar nitroceliulioziniais dažais. Plastiko gruntas skirtas spoileriams, šoniniams veidrodėliams, bamperiams, tiuningo detalėms, taip pat sodo baldų dekoratyvinei apdailai ir kitiems plastikiniams paviršiams dažyti. Tinkamas vidaus ir lauko darbams. Netinka PE apdorojimui. Galima užpurkšti bet kurį laku padengtą paviršių.

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus, sausas ir nuriebalintas. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele. Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Purkšti 25–30 cm atstumu nuo paviršiaus. Padenkite gruntu 1 sluoksniu. Apdorojimo temperatūra 15–25 °C. Nepašiaušiant paviršiaus galima apipurkšti po 10–15 minučių. Po naudojimo apverskite aerozolį ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MAXI COLOR PLASTIC PRIMER 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės purškiamas gruntas plastikiniams paviršiams.
• Gerai dengiantis ir greitai džiūstantis.
• Pagerina dažų sukibimą su dažomu paviršiumi.
• Pagerina dažomo paviršiaus blizgumą.
• Apsaugo nuo korozijos.
• Leidžia efektyviau naudoti ant viršaus purškiamus dažus.
• Išgaunamas glotnus paviršius.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Atsparus aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Tinka kietiems plastikiniams paviršiams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• MAXI COLOR PLASTIC PRIMER 400ml flakonėliu galima nupurkšti apie 0,8m² plotą.
• Pagaminta Olandijoje.
• Galima 1 spalva: bespalvė.
—————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…