Select Page

Akrilinis lakas MONTANA VARNISH 400ml

9.99

Purškiamas akrilinis lakas – atsparus uv šviesai akrilinis lakas.
Asortimente 3 blizgumai: blizgus, pusiau matinis ir matinis.

Aprašymas

Purškiamas akrilinis lakas MONTANA VARNISH 400ml yra greitai džiūstantis, atsparus UV spinduliams skaidrus lakas. Akrilins lakas skirtas vidaus ir lauko darbams.

Purškiamas akrilinis lakas yra 3 matiškumų: blizgus, pusiau matinis, matinis. Aerozolinio lako blizgumą parodo flakono žiedelis.
Skaidrus lakas apsaugo ir užfiksuoja tokius paviršius kaip drobė, popierius, anglies kreidelių piešiniai, plaušinė tekstūra, medis, fotografijos ir t.t. Taip pat šis lakas apsaugo nuo oksidacijos.

Purškiamas akrilinis lakas tinkamas įvairiems paviršiams: akmeniui, metalui, aliuminiui, medienai, stiklui, keramikai, medžiui, kartonui, popieriui, dažomai plastmasei ir kt.

Naudojimas: Prieš naudojimą apsaugoti aplinkines sritis! Lakuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir nuriebalintas. Flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti keliais plonais sluoksniais 2 min intervalais. Nederinami su sintetiniais dažais ar laku!

AkrilinIs lakas MONTANA VARNISH 400ml yra derinamas su visais Montana Gold, Montana Black, Montana White purškiamasi dažais, įvairias Montana efektais (marmuro, granito, trūkinėjančio efekto, fosforiniais, rūdžių efekto dažais ir kt.) ar bet kokiais kitais akriliniais dažais bei Montana akriliniais markeriais ar įvairiais kitais akriliniais markeriais.

Lakuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga lakuojant aerozoliniais lakais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Akrilinio lako MONTANA VARNISH 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.


Produkto savybės:

• Aukšta akrilinio lako kokybė.
• Labai greitai džiūstantis.
• Unikali dvigubo slėgio sistema.
• Purškiamas lakas tinka akmens, metalo, aliuminio, medžio, stiklo, kartono, keramikos, dažomos plastmasės, popieriaus, drobės ir kitiems paviršiams.
• Lakas tinka vidaus ir išorės darbams.
• Akrilinis lakas atsparus aplinkos poveikiui: UV spinduliams, vandeniui ir trinčiai.
• 400ml MONTANA akrilinio lako flakonėliu galima nupurkšti iki 1,5m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Puiki lako kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Beveik bekvapis.
• Galimi 3 blizgumai: blizgus (Art.nr. T1000), pusiau matinis (Art.nr. T1005), matinis lakas (Art.nr. T1010)
• Pagaminta Vokietijoje.

purškiamas akrilinis lakas montana varnish spray 400ml purškiamas blizgus matinis skaidrus lakas

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
——————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Matiškumas

T1000 Blizgus lakas, T1005 Pusiau matinis lakas, T1010 Matinis lakas

Jums taip pat gali patikti…