Akcija!

MONTANA CRACKLE EFFECT 400ml – trūkinėjantis efektas

7.999.99

Montana CRACKLE EFECT – trūkinėjančio efekto vintažiniai dažai! Asortimente 6 spalvos.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašyu apie prekę.

Aprašymas

MONTANA CRACKLE EFFECT 400ml galima išgauti ypatingą sutrūkinėjusį vaizdą, pavyzdžiui senovišką ar panaudotą. Tai dvisluoksnis specialiu būdu išgautas efektas.

VIDEO, kaip naudoti MONTANA CRACKLE EFFECT 400ml 

Norint išgauti trūkinėjantį efektą, reikia atlikti 2 žingnius:
1. Paviršiaus paruošimas. Prieš purškiant trūkinėjančiu efektu, pirmiausiai paviršių reikia padengti akriliniais ar nitro dažais, laku ar gruntu (Ne sintetiniais!). Tam tinka Montana GOLD 400ml, Montana BLACK 400ml, Montana WHITE 400ml, Montana akrilinis lakas 400ml, Montana gruntas 400ml, taip pat bet kurie kiti dažai, lakai ir gruntai akrilo ar nitro pagrindu. Joki būdu nedažykite sintetiniais dažais! Kuo storiau padengtas pagrindas, tuo stipresnis išgaunamas trūkinėjantis efektas. Prieš dažant CRACKLE EFFECT dažais, pagrindui leiskite džiūti mažiausiai 45 minutes, bet ne ilgiau kaip 24 valandas (džiūvimo laikas gali svyruoti priklausomai nuo temperatūros, drėgnumo ir sluoksnio storio).

2. CRACKLE EFFECT dažų sluoksnio purškimas. Purškiamas norimos spalvos CRACKLE EFFECT dažų sluoksnis. Norint išgauti geriausią rezultatą CRACKLE EFFECT dažų sluoksnį purkškite keliais plonais sluoksniais iš kairės į dešinę kryžminiais judesiais. Padengus CRACKLE efektu ant nudažyto paviršiaus, paviršius (CRACKLE EFFECT dažų sluoksnis) pradės trūkinėti. Padengus plonu sluoksniu, paviršius sutrūkinės smulkiai, o padengus storesniu sluoksniu, paviršius sutrūkinės stambiai.
CRACKLE efektas gerai dengia ir gali būti ant viršaus dengiamas, kai yra visiškai išdžiūvęs (po 24val.) su Montana GOLD, Montana BLACK, Montana WHITE, Montana akriliniais markeriais ir įprastais akriliniais dažais. Prieš dengiant ant polistirolo, būtina paviršių nugruntuoti specialiu gruntu polistirolui!
Svarbu: Nudažius papildomai apsaugai rekomenduojama padengti Montana akriliniu laku. Lakas ne tik apsaugos paviršių nuo braižymosi, bet ir papildomai apsaugos nuo UV spindulių (blukimo). Rinkitės blizgų, pusiau matinį ar matinį laką.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA CRACKLE EFFECT 400ml dažų flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukšta dažų kokybė.
• Išgaunamas sutrūkinėjusio paviršiaus efektas.
• Derinamas tik su akriliniais ar nitro dažais, lakais ir gruntais.
• Efektas labai greitai džiūsta ir yra ant viršaus uždažomas.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Didelis spaudimas (optimaliai greitas dažymas).
• Tinka piešti ant bet kokio paviršiaus: metalo, betono, stiklo, akmens, plastmasės ir kt.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai atsparūs šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Nauja dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Mažiau kvapo.
• Priklausomai nuo paviršiaus struktūros ir spalvos 400ml CRACKLE EFFECT dažų flakonėliu galima nupurkšti 1,7-1,9m2 plotą.
• Dažai atsparūs iki 800°C temperatūros.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 6 spalvos: Gentian blue (RAL5010), Patina green (RAL6000), Squirrel grey (RAL7000),
Copper brown (RAL8004), Pure white (RAL9010), Traffic black (RAL9017).

MONTANA CRACKLE EFFECT spalvų paletė: 6 spalvos su RAL kodais

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
1-pentanolis
etilacetatas
acetonas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335-H336 Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

EC5010 Gentian Blue RAL5010, EC6000 Patina Green RAL6000, EC7000 Squirrel Grey RAL7000, EC8004 Copper Brown RAL8004, EC9010 Pure White RAL9010, EC9017 Traffic Black RAL9017

Jums taip pat gali patikti…