Select Page

Automobilinis lakas MOTIP KOMPAKT CLEAR COAT akrilinis, labai blizgus, 400ml

7.49

Purškiamas labai blizgus akrilinis automobilinis lakas MOTIP, skirtas apsaugoti MOTIP KOMPAKT 400ml dažais dengtus paviršius.

Produkto kodas: 50000 Kategorijos: , Žymų: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

Automobilinis lakas MOTIP KOMPAKT CLEAR COAT 400ml – purškiamas aerozolinis skaidrus akrilinis labai blizgus, greitai džiūstantis lakas, skirtas papildomai apsaugoti ir suteikti blizgumo automobilių dažai pagal spalvos kodą MOTIP KOMPAKT 400ml dažytiems paviršiams: automobilio kėbului, durims, variklio dangčiui, stogui ir kt. Automobilio lakavimas yra būtina sąlyga, kad automobilių dažai tarnautų ilgiau!

Purškiamas aerozolinis akrilinis blizgus lakas automobiliui atsparus įvairioms oro sąlygoms, aplinkos poveikiui, apsaugo nuo rūdžių, atsparus braižymams, smūgiams, kurui, chemikalams, vandeniui. Taip pat lakas automobiliams atsparus UV spinduliams, todėl negeltonuoja.

Purškiamas automobilio lakas tinkamas įvairiems paviršiams: metalui, aliuminiui, medienai, betonui, plastikui, stiklui, akmeniui, keramikai, medžiui, kartonui, popieriui, drobei, dažomai plastmasei ir kitiems paviršiams. Karščiui atsparus purškiamas automibilinis lakas – lakuotas paviršius atsparus 110°C temperatūrai. Automobilinis lakas tinkamas vidaus ir lauko darbams.

Purškiamas aerozolinis akrilinis blizgus lakas automobiliui yra labai patvarus ir gali būti skirtas ne tik automobilių dažais pagal spalvos kodą dažytus paviršius, bet ir kitų paviršių apsaugai bei apdailai – baldams, sienoms, grindims, plytelėms ir kt.

Kitas alternatyvus pasirinkimas – ne tik blizgus, bet ir matinis lakas automobiliams MOTIP CLEAR VARNISH 500ml. Šie automobiliniai lakai taip pat atsparūs aplinkos poveikiui, apsaugo nuo rūdžių, atsparūs braižymams, smūgiams, kurui, chemikalams, vandeniui. Matinis ir blizgus  lakas automobiliams atsparus UV spinduliams. Abeji automobiliniai lakai negeltonuoja.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga lakuojant aerozoliniais lakais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MOTIP KOMPAKT CLEAR COAT 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

rodukto savybės:
• Purškiamas aerozolinis akrilinis skaidrus bespalvis blizgus lakas automobiliui.
• Šiuo laku dengiami visi automobilių dažai pagal spalvos kodą MOTIP KOMPAKT 400ml.
• Purškiamas lakas automobiliui atsparus įvairioms oro sąlygoms, aplinkos poveikiui, apsaugo nuo rūdžių, atsparus braižymams, smūgiams, kurui, chemikalams, vandeniui.
• Lakas automobiliams atsparus UV spinduliams, negeltonuoja.
• Purškiamas automobilio lakas tinkamas įvairiems paviršiams: metalui, aliuminiui, medienai, betonui, plastikui, stiklui, akmeniui, keramikai, medžiui, kartonui, popieriui, drobei, dažomai plastmasei ir kt.
• Automobilinis lakas tinkamas vidaus ir lauko darbams.
• Gerai dengiantis lakas.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Išgaunamas glotnus ir elastingas paviršius.
• MOTIP KOMPAKT CLEAR COAT 400ml flakonėliu galima nupurkšti apie 1,0m² plotą.
• Karščiui atsparus purškiamas automibilinis lakas – lakuotas paviršius atsparus 110°C temperatūrai.
• Pagaminta Olandijoje.

dazai automobiliui motip kompakt auto dazai automobiliniai
dazai automobiliui motip kompakt auto dazai automobiliniai

Automobilio lakavimas yra būtina sąlyga, kad autimobilių dažai pagal spalvos kodą tarnautų ilgiau!

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.motip.com

———————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
Pavojaus piktogramos

GHS02 GHS05 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
butanolis
solventnafta (nafta), lengvoji, aromatine
ksilenas
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H335-H336 Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…