Akcija!

AKRILINIS LAKAS – MOTIP CLEAR VARNISH 500ml

6.89

Purškiamas blizgus akrilinis lakas, atsparus kurui, chemikalams, braižymui, aplinkos poveikiui, UV spinduliams. Neblunka.

Produkto kodas: 04009 Kategorijos: , Žyma: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

MOTIP CLEAR VARNISH 500ml – greitai džiūstantis, puikiai dengiantis purškiamas akrilinis lakas, apdorotiems ir nepdorotiems paviršiams, tokiems kaip medis, metalas, aliuminis, stiklas, akmuo, įvairūs plastikai ir kt. Lakas apsaugo nuo korozijos ir puikiai kimba prie paviršiaus. Lakas atsparus braižymui ir smūgiams, chemikalams, aplinkos poveikiui, UV spinduliams, neblunka.

MOTIP CLEAR VARNISH 500ml laką taip pat galima panaudoti norint apsaugoti, impregnuoti ir sutvirtinti:
– Žolę, šiaudus ir sausų gėlių puokštes;
– Pintus krepšius ir kitus pintus dirbinius;
– Sūrios tešlos dirbinius;
– Anglimi pieštus piešinius;
– Popierių ir kartoną;
– Fotografijas;
– Visų rūšių neapdorotą medieną;
– Visų rūšių metalą nuo oksidacijos: pvz.: sidabrą, varį, geležį, žalvarį, nikelį, aliuminį, alavą, chromo lydinius.

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų pėdsakų. Pašalinkite senus dažus ir rūdis, tada paviršių pašiauškite su švitriniu popieriumi (grūdėtumas 600). Norint išgauti geresnį sukibimą su lakuojamais paviršiais prieš užlakuojant paviršių rekomenduojama nuriebalinti su silikono valikliu MOTIP SILICONE REMOVER 400ml. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 – 30cm atstumu nuo paviršiaus. Padenkite keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Taip pat plakite lakavimo metu.  Dulkės nelimpa po 10 min., galima liesti po 10-20min., o visiškai išdžiūsta po 2 val. Po panaudojimo apverskite balionėlį ir purkškite 3-5 sek., kad išsivalytų vožtuvas ir purkštukas.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MOTIP CLEAR VARNISH 500ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės aerozolinis akrilinis bespalvis blizgus lakas.
• Gerai dengiantis ir greitai džiūvantis.
• Puikus sukibimas su lakuojamu paviršiumi.
• Išgaunamas glotnus ir elastingas paviršius.
• Ilgai išliekantis blizgus paviršius.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Lakas atsparus aplinkos poveikiui, UV spiduliams, braižymui, kurui, chemikalams. Neblunka!
• Tinka lakuoti apdorotus ir neapdorotus paviršius, tokius kaip medis, metalas, aliuminis, stiklas, akmuo, įvairūs plastikai ir kt.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• MOTIP CLEAR VARNISH 500ml flakonėliu galima nupurkšti apie 1,5m² plotą.
• Lakas atsparus 110°C temperatūrai.
• Pagaminta Olandijoje.
———————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS05 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
butanolis
Hydrocarbons, C9, aromatics
ksilenas
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H335-H336 Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…