Select Page

Akrilinis lakas Dupli Color VERY WELL VARNISH 400ml

6.49

Akrilinis lakas skaidrus, greitai džiūstantis.
Purškiamas lakas: blizgus ir matinis.

Aprašymas

Akrilinis lakas Dupli Color VERY WELL VARNISH 400ml – greitai džiūstantis purškiamas bespalvis blizgus ir matinis lakas. Purškiamas lakas tinkamas įvairiems paviršiams: akmeniui, metalui, aliuminiui, medienai, stiklui, keramikai, medžiui, kartonui, popieriui, dažomai plastmasei ir kt.

Aerozolinis akrilinis lakas skirtas naudoti buityje, tiek vidaus, tiek ir lauko sąlygomis. Tinkamiausias kaip apdaila akriliniais ir nitro dažais dažytiems paviršiams, pazyzdžiui, fluorescenciniams, fosforiniams, metalo efekto ir kt.

Akrilinis lakas Dupli Color VERY WELL VARNISH 400ml ypač tinka apsaugoti paviršius, dažytus dažais Dupli Color VERY WELL 400ml.

Akrilinis lakas Dupli Color VERY WELL VARNISH 400ml gali būti naudojamas labai įvairiai.
Purškiamą laką taip pat galima panaudoti norint apsaugoti, impregnuoti ir sutvirtinti:
– Žolę, šiaudus ir sausų gėlių puokštes;
– Pintus krepšius ir kitus pintus dirbinius;
– Sūrios tešlos dirbinius;
– Anglimi pieštus piešinius;
– Popierių ir kartoną;
– Fotografijas;
– Visų rūšių neapdorotą medieną;
– Visų rūšių metalą nuo oksidacijos: pvz.: sidabrą, varį, geležį, žalvarį, nikelį, aliuminį, alavą, chromo lydinius.

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų pėdsakų. Pašalinkite senus dažus ir rūdis, tada paviršių pašiauškite su švitriniu popieriumi (grūdėtumas 600). Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 – 30 cm atstumu nuo paviršiaus. Padenkite keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Sukietėja po 2 val. Svarbu: Nepurkškite ant sintetiniais dažais dažyto paviršiaus! Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga lakuojant aerozoliniais lakais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Dupli Color VERY WELL VARNISH 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Kokybiškas akrilinis bespalvis blizgus ir matinis lakas.
• Gerai dengiantis ir greitai džiūvantis.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Išgaunamas glotnus ir elastingas paviršius.
• Ilgai išliekantis blizgus paviršius.
• Akrilinis lakas tinkamas vidaus ir išorės darbams.
• Akrilinis lakas atsparus aplinkos poveikiui: purvui, šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Purškiamas lakas tinka akmens, metalo, aliuminio, medžio, stiklo, kartono, keramikos, dažomos plastmasės ir kitiems paviršiams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• Dupli Color VERY WELL VARNISH 400ml flakonėliu galima nupurkšti apie 0,8-1,2m² plotą.
• Akrilinis lakas atsparus 80°C temperatūrai.
• Galimi 2 blizgumai: blizgus (Art.nr. VW00400) ir matinis lakas (Art.nr. VW00410)
• Pagaminta Olandijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
—————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS05 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
butanolis
Hydrocarbons, C9, aromatics
ksilenas
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H335-H336 Gali dirginti kvėpavimo takus. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Papildoma informacija

Matiškumas

Blizgus akrilinis lakas, Matinis akrilinis lakas

Jums taip pat gali patikti…