Select Page

MONTANA HOLOGRAM EFFECT 400ml – 3D žvilgantis efektas

9.99

Montana 3D efektas.

Produkto kodas: EGHolog Kategorijos: , , , , , , Žyma: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

MONTANA HOLOGRAM EFFECT 400ml – blizgus permatomas lakas su blizgiom įvairių spalvų dalelytėm sukuria 3D efektą. Galima dengti įvairius paviršius, tokius kaip popierių, kartoną, drobę, medį, sliklą, metalą, keramiką, porecelianą, akmenį, akrilinius ir kitokius dažomus paviršius.
Nudažius pirmą ploną dažų sluoksnį jis bus su mažytėm blizgiom detalėm. Sekantys sluoksniai suteiks didesnį
dalelių tankumą ir efekto intensyvumą. Kuo daugiau sluoksnių dengsite, tuo labiau išryškės 3D efektas. Norint sustiprinti metaliko efektą, baigus dažyti rekomenduojama padengti Montana akriliniu laku 400ml.
Turėkite omenyje, kad pasiektas galutinis rezultatas labai priklausys nuo dažomo paviršiaus spalvos bei blizgumo. Kuo pagrindas tamsesnis, tuo geriau matosi blizgios dalelės.
Dažai yra permatomi su blizgiomis dalelėmis ir gali būti derinami su Montana Gold 400ml dažaisakriliniais markeriais ar įprastais akriliniais dažais.

SVARBU: Nederinami su sintetiniais dažais!

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA GLITTER EFFECT 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukšta dažų kokybė.
• Dažai permatomi, su ypač blizgiais įvairiaspalviais pigmentais.
• Greitai džiūsta.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai, padengti Montana Gold laku, atsparūs aplinkos poveikiui: šviesai, UV spinduliams, vandeniui ir trinčiai.
• Tinka dažyti ant bet kokio paviršiaus: medžio, plastmasės, popieriaus, metalo, betono, stiklo, akmens ir kt.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 1m² plotą.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: permatoma su blizgiais įvairiaspalviais pigmentais.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
—————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Jums taip pat gali patikti…