Select Page

Aprašymas

Auksinis Jeger Brokatas 100g – birūs auksiniai blizgučiai dekoravimui, rankdarbiams.
Auksiniai birūs blizgučiai tap pat skirti naudoti su dažais, lakais ir beicu siekiant suteikti ypatingo blizgesio nudažytam ar nulakuotam paviršiui.
Birus brokatas tinkamas naudoti įvairių paviršių demoravimui: popieriaus, kartono, drobės, medžio, metalo, molio, keramikos, stiklo ir kitų paviršių.

Ypač tinkami papildomai blizgumo sutekti dažnat metalo efekto dažais, dekoratyviniu beicu bei įvairiausiais lakais.

Tarpusavyje gali būti deinami:
Birūs blizgučiai sidabro spalvos: Sidabrinis Jeger Brokatas 100g.
Birūs įvairių spalvų blizgučiai: Įvairiaspalvis 3D Brokatas 100g.

Purškiamas skaidrus lakas su blizgučiais skirtingų spalvų Montana Glitter Effect 400ml ir Montana 3D Effect 400ml.

GEROS IDĖJOS

KALĖDŲ EGLUTĖ
birūs auksiniai blizgučiai auksinis brokatas gliteris dekoravimui rankdarbiams jeger glitter brokat gold 100g
birūs auksiniai blizgučiai auksinis brokatas gliteris dekoravimui rankdarbiams jeger glitter brokat 100g birūs auksiniai blizgučiai auksinis brokatas gliteris dekoravimui rankdarbiams jeger glitter brokat gold 100g birūs auksiniai blizgučiai auksinis brokatas gliteris dekoravimui rankdarbiams jeger glitter brokat gold 100g

KALĖDINIAI ŽAISLIUKAI
birūs sidabriniai blizgučiai brokatas sidabro spalvos gliteris dekoravimui rankdarbiams jeger glitter brokat silver 100g
birūs sidabriniai blizgučiai brokatas sidabro spalvos gliteris dekoravimui rankdarbiams jeger glitter brokat silver 100g birūs sidabriniai blizgučiai brokatas sidabro spalvos gliteris dekoravimui rankdarbiams jeger glitter brokat silver 100g
birūs sidabriniai blizgučiai brokatas sidabro spalvos gliteris dekoravimui rankdarbiams jeger glitter brokat silver 100g

birūs sidabriniai blizgučiai brokatas sidabro spalvos gliteris dekoravimui rankdarbiams jeger glitter brokat silver 100g birūs sidabriniai blizgučiai brokatas sidabro spalvos gliteris dekoravimui rankdarbiams jeger glitter brokat silver 100g
———————————————————————————————————————————-
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai.
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas.
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Jums taip pat gali patikti…