Akcija!

METALO EFEKTO DAŽAI – JEGER 450ml

22.9924.99

Metalo efekto dažai mediniams, metaliniams, keramikiniams, stikliniams ir kt. paviršiams.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
PAŽIŪRĖKITE VIDEO PAGAL SPALVAS: Sidabras, Varis, Auksas, Sendintas Auksas.

Aprašymas

Dažant Jeger Metal 450ml dažais išgaunamas dekoratyvinis efektas, suteikiantis paviršiams metalinį blizgesį, imituojantį subraižytus lakštus ar kniedytas metalines plokštes.
Dažai sudaro patvarią, metalizuotą dangą ant dažomų paviršių. Nudažius šiais dažais gaunama subraižyto metalo lakšto imitacija, todėl yra puikus sprendimas norintiems, kad interjeras įgautų pramoninį ar modernų stilių. Neeilinis Jeger Metal dažų efektas yra idealus tiek namams, tiek komercinės paskirties patalpoms, pavyzdžiui biurams.
Šiuos dažus galima naudoti ne tik medienai. Jeger Metal dažai gali būti naudojami baldų ir dekoratyvinių elementų, pagamintų iš metalo, keramikos, stiklo, faneros ir net plastiko, atnaujinimui. Dėl plačios pritaikymo galimybės Jeger Metal dažai yra puikus pasirinkimas, kuriant unikalų stilių.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Pagrindo paruošimas: Dekoruojamą pagrindą švelniai pašiauškite ir nuvalykite. Pagrindas turi būti švarus, sausas, be dulkių, nuriebalintas.  Nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml arba Dupli-Color Alkyton Thinner 500ml.
Prieš dažant ryškių spalvų paviršius padenkite Jeger Deco gruntu mediniams paviršiams.
Jei ruošiatės dažyti slidžius paviršius, tokius kaip metalas, stiklas, plastikas ir kt. prieš tai būtinai padenkite Jeger specialiu gruntu.

Dažymas: Prieš tepant dažus juos būtina gerai išmaišyti. Dažus tepkite teptuku (medinius paviršius – medžio rievės kryptimi) arba voleliu. Stenkitės dengti tolygiai. Jei reikia, šiek tiek galite praskiesti vandeniu, bet nemaišykite su kitais produktais. Leiskite džiūti. Po 4 val. užtepkite dar vieną dažų sluoksnį. Dažai išdžiūsta po apyt. 4 val.

PATARIMAS: Norėdami išgauti dar didesnį paviršiaus blizgumą, paviršių padenkite Jeger labai blizgiu laku.

Rekomenduojame: Jei naudosite daugiau nei vieną pakuotę, prieš tepdami sumaišykite visų pakuočių turinį. Tokiu būdu gausite vienodą atspalvį. Visada turinį pabandykite nematomoje vietoje.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės metalo efekto dažai.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Tinka vidaus darbams.
• Tinka įvairiems mediniams paviršiams, dailylentėms, dekoratyviniams elementams iš metalo, keramikos, stiklo, plastiko ir kt.
• JEGER METAL 450ml dažų pakuote galima padengti apie 5m².
• Galimos 4 spalvos.

METALO EFEKTO 450ml spalvų paletė: 4 spalvos

METALO EFEKTO 450ml spalvų paletė (originaliai dažyta): 

GEROS IDĖJOS

SPINDINTIS AUKSAS

KAVOS STALIUKAS

DARBO STALIUKAS


———————————————————————————————————————————-
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą. .
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-diono; Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2h)-onas ] Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Papildoma informacija

Spalvos

Auksas, Rūdys, Sendintas auksas, Sidabras, Varis

Jums taip pat gali patikti…