Select Page
Akcija!

Dažai odai ir vinilui MOTIP LEATHER PAINT 200ml – 9 spalvos

7.498.90

Odos dažų asortimente yra 9 spalvos.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

Odos dažai MOTIP LEATHER PAINT 200ml – greitai džiūstantys specialūs dažai vinilinių, odinių ir dalių iš dirbtinės odos remontui bei apdailai. Išsaugoma originali struktūra.

Naudojimas:
Paviršius, kurį ruošiatės dažyti, turi būti švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Prieš dažant nuvalykite apdorojamą paviršių su Dupli-color universaliu valikliu ar nuriebalintoju 150ml ar priemone silikonui šalinti MOTIP Silicone Remover 400ml, kuri lengvai pašalina riebalus, nešvarumus ir silikono likučius. Atidžiai uždenkite nedažomas vietas! Aplinką apsaugokite nuo dažų debesio. Prieš naudojimą flakoną plakite 2 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą nematomoje vietoje. Purkškite apytiksliai 25-30cm atstumu nuo paviršiaus. Sukietėja po 2val. Panaudojus, balionėlį apverskite ir purkštelkite, kad išsivalytų vožtuvas.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga dažant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MOTIP LEATHER PAINT 200ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Odos dažai vinilinių, odinių ir dalių iš dirbtinės odos remontui bei apdailai.
• Greitai džiūstantys odos dažai.
• Puikiai prikimba ant dažomo paviršiaus.
• Gerai dengia, nudažytas paviršius-lygus.
• Nudažyto paviršiaus nereikia papildomai užfiksuoti.
• Odos dažai atsparūs valymui.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Odos dažai atsparūs šviesai ir trinčiai.
• Tinka dažyti vilinius, odos ar dirbtinės odos paviršius.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• 200ml MOTIP LETAHER PAINT dažų flakonėliu galima nupurkšti apytiksliai 0,5m² plotą.
• Dažų spalvą parodo viršutinis gaubtelis.
• Pagaminta Olandijoje.
• Galimos spalvos: Smėlinė (Art.nr. 04234), Smėlinė/ruda (Art.nr. 04233), Smėlinė/pilka (Art.nr. 04231), Pilka (Art.nr. 04232), Juoda (Art.nr. 04230, ne RAL9005), Balta RAL9010 (Art.nr. 04235), Ryškiai balta RAL9016 (Art.nr. 04236), Ochros ruda RAL8001 (Art.nr. 04237), Šokolado ruda RAL8017 (Art.nr.04238).

MOTIP LEATHER PAINT 200ml spalvų paletė: 9 matinės spalvos
dazai odai ir vinilui motip leather paint 200ml odos dazai
————————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
1-metil-2-metoksietilacetatas
etilacetatas
n-butilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

Balta RAL9010, Juoda, Ochros ruda RAL8001, Pilka, Ryškiai balta RAL9016, Smėlinė, Smėlinė/Pilka, Smėlinė/Ruda, Šokolado ruda RAL8017

Jums taip pat gali patikti…