Select Page

PRIEMONĖ ODAI ATNAUJINTI – MOTIP LEATHER CONDITIONER 500ml

6.99

Odos atnaujinimo priemonė.

Liko 11

Aprašymas

MOTIP LEATHER CONDITIONER 500ml – priemonė, skirta valyti ir apasaugoti natūralios bei dirbtinės odos užvalkalus.

Produkto savybės:
Puikios valymo savybės.
Sumažina purvo prikibimą.
Atnaujina odinius paviršius.

Naudojimas: Priemonė turi būti kambario temperaūros. Apdirbimo tempeartūra 5-30°C. Prieš naudodami pakratykite. Prieš naudodami patikrinkite paviršiaus suderinamumą. Paviršius turi būti sausas. Padenkite plonu lygiu sluoksniu ir nupoliruokite minkštu audiniu. Rekomenduojame naudoti MOTIP poliravimo šluostes.
—————————————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai

· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta
· Pavojaus piktogramos atkrenta
· Signalinis žodis atkrenta
· Pavojingumo frazės atkrenta
· Atsargumo frazės
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.

Jums taip pat gali patikti…