Select Page

Aprašymas

Sienų ir baldų magnetiniai dažai JEGR MAGNETIC PAINT 500ml – matiniai juodos spalvos magnetiniai dažai, skirti dažyti sienas ir baldus. Dažuose esantys geležies komponentai leidžia prie nudažyto paviršiaus pritvirtinti magnetus (žr. Magnetukai). Dekoratyviniai magnetiniai dažai sienoms ir baldams tinkami įvairiems paviršiams: betonui, metalui, medienai, akmeniui, stiklui, plastikui, MDF plokštėms, PVC dangai ir kitiems paviršiams.
Panaudojus šiuos dažus, paprasčiausias sienas ir baldus galima padaryti magnetinius, t.y. tokius, prie kurių liptų magnetai. Prie tokios sienų ir baldų galima lengvai magnetukais pritvirtinti pirkinių sąrašus, nuotraukas, atvirutes ar piešinius, taip pat papuošti dekoratyviais magnetukais. Beje, vaikų kambaryje mažieji gali ant tokios sienos ir baldų klijuoti vaikiškus žaislinius magnetukus ir taip papuošti savo kambarį. Magnetiniais dažais dengta siena ir baldai niekuo nesiskirs nuo įprastų dažais dengtų sienų ir baldų, tik, kad ant jų lips magnetukai.
Magnetiniai sienų ir baldų dažai idealiai tinka: klasėms, žaidimo kambarėliams, virtuvėms, ofisams, priėmimų kambariams, parodoms, parduotuvėms, vaikų kambariams ir t.t.

Magnetiniais dažais dengtą paviršių galima:
– dažyti jums patinkančios spalvos dažais kreidinei lentai kurti;
– dažyti dažais markerių lentai kurti;
– dažyti bet kuriais jums patinkančios spalvos dažais;
– klijuoti plonais tapetais;
– padengti specialiu matiniu laku (išliks tik magnetinis efektas).

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Pagrindo paruošimas: pagrindas turi būti patvarus, švarus, sausas, be dulkių, nuriebalintas. Kad dažai geriau prikibtų prie dažomo paviršiaus, prieš tai padenkite specialiu Jeger Deco Primer gruntu. Jei ruošiatės dažyti slidžius ir nelipnius paviršius, tokius kaip stiklas, PVC ar kt., prieš tai būtinai padenkite Jeger specialiu gruntu. Gruntavimui naudokite Jeger volelį glotniems paviršiams.  Po apyt. 4 val. galite dengti magnetiniais dažais.

Dažymas: Prieš tepant dažus juos būtina gerai išmaišyti. Dažai yra visiškai paruošti naudoti. Neskiekite ir nemaišykite su kitais produktais. Jeger voleliu padenkite vieną dažų sluoksnį ir palikite džiūti. Tada 2 valandų intervalais padenkite dar du dažų sluoksnius. Maždaug po 6 val. paviršių pašiauškite švitriniu popieriumi ir tada galima dengti viršutinį bet kokios spalvos dažų sluoksnį arba lakuoti. Paviršių galima naudoti po apyt. 24val. Kuo daugiau magnetinių dažų sluoksnių dengsite, tuo geriau lips magnetai. Magnetinio sluoksnio stiprumas priklauso nuo padengto magnetinių dažų sluoksnio storio ir magnetų stiprumo.

• Norint, kad pavirišius atliktų tik magnetinę funkciją, padenkite norimos spalvos bet kokiais dažais arba paviršių padenkite spacialu Jeger matiniu laku.
• Nortint išgauti paviršių, ant kurio būtų galima rašyti kreida, pirmiausiai pavirišių padenkite Jeger Deco Primer gruntu, o išdžiūvus padenkite norimos spalvos Jeger dažais mokyklinei lentai.

Rekomenduojame: Jei naudosite daugiau nei vieną pakuotę, prieš tepdami sumaišykite visų pakuočių turinį. Tokiu būdu gausite vienodą atspalvį. Visada turinį pabandykite nematomoje vietoje.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės specialūs sienų ir baldų magnetiniai dažai..
• Galima dengti dažais mokyklinei lentai JEGER CHALKBOARD 500ml arba JEGER CHALKBOARD 1000ml.
• Galima dengti dažais markerių lentai kurti.
• Galima dengti bet kokia norima spalva.
• Galima dengti bet kokios rūšies dažais.
• Galima klijuoti plonus tapetus.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Dekoratyviniai magnetiniai dažai sienoms ir baldams tinkami įvairiems paviršiams: betonui, metalui, medienai, akmeniui, stiklui, plastikui, MDF plokštėms, PVC dangai ir kitiems paviršiams.
• Magnetiniai sienų ir baldų dažai tinka vidaus darbams.
• MAGNETIC PAINT 500ml (1kg) dažų pakuote galima padengti apie 1m².
• Galima 1 spalva: juoda matinė.

sienų ir baldų magnetiniai dažai juodos spalvos galima klijuoti magentus, nes siena magnetinė

sienų ir baldų magnetiniai dažai juodos spalvos galima klijuoti magentus, nes siena magnetinė
——————————————————————————————————————————-
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą.
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas.
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-diono; Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2h)-onas ] Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Jums taip pat gali patikti…