Select Page

Aprašymas

MAGNETIC PAINT 2500ml – magnetiniai pilki matiniai dažai skirti dažyti sienas ir baldus. Dažuose esantys geležies komponentai leidžia prie nudažyto paviršiaus pritvirtinti magnetus Dupli-color magnetukus.
Panaudojus šiuos dažus, paprasčiausias sienas ir baldus galima padaryti magnetinius, t.y. tokias prie kurių liptų magnetai. Prie tokios sienos ar baldų galima lengvai magnetukais pritvirtinti pirkinių sąrašus, nuotraukas, atvirutes ar piešinius, taip pat papuošti dekoratyviais magnetukais. Beje vaikų kambaryje mažieji gali ant tokios sienos klijuoti vaikiškus žaislinius magnetukus ir taip papuošti savo kambarį. Magnetiniais dažais dengta siena niekuo nesiskirs nuo įprastos dažais dengtos sienos, tik kad ant jos lips magnetukai.

Dekoratyviniai magnetiniai dažai sienoms ir baldams tinkami įvairiems paviršiams: betonui, metalui, medienai, akmeniui, stiklui, plastikui, MDF plokštėms, PVC dangai ir kitiems paviršiams.

Magnetiniai dažai idealiai tinka: klasėms, žaidimo kambarėliams, virtuvėms, ofisams, priėmimų kambariams, parodoms, parduotuvėms, vaikų kambariams ir t.t. Magnetiniais dažais dengtą paviršių galima:
– dažyti bet kuria jums patinkančia spalva,
– klijuoti plonais tapetais.

Magnetinis-kreidinis paviršius.
Magnetiniai dažai yra derinami su dažais kreidinei lentai kurti. Pirmiausia reikia paviršių padengti tepamais magnetiniais dažais, o po to galima dažyti kreidinei lentai skirtais dažais. Tik reikia įvertinti, kad kuo storiau bus padengta kreidiniais dažais, tuo silpnesnis išliks magnetinis efektas. Magnetiniam ir kreidiniam paviršiui rekomenduojama naudoti labai stiprius Dupli-color magnetukus.

Naudojimas:
Prieš naudojimą dažus kruopščiai išmaišykite. Neskieskite ir nemaišykite su jokiais kitais dažais. Įsitikinkite, kad paviršius, kurį ruošiatės dažyti, yra lygus. Nudažius vieną kartą, paviršiaus nereikia sušiaušti. Dažykite dviem ar daugiau sluoksnių su voleliu. Kiekvienam nudažytam sluoksniui leiskite išdžiūti mažiausiai 4 valandas. Kuo daugiau sluoksnių dengsite, tuo geriau lips magnetai. 2500ml magnetinių dažų užtenka padengti apytiksliai 7,5 m² plotą dažant mažiausiai 2 sluoksniais. 100 µm (2-3 sluoksniai) magnetinių dažų sluoksnio storumo užtenka įprastiems magnetams.
Mažiausiai po 6 val. galima dengti viršutinį bet kokios spalvos dažų sluoksnį. Dažų perteklių ar apsitaškymus pašalinkite su drėgna šluoste. Po dažymo priemones nuplaukite su muilu ir vandeniu. Svarbu! Įsitikinkite, kad po naudojimo dažų skardinė sandariai uždaryta. Dažus laikykite teigiamoje temperatūroje, kad neužšaltų, ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės specialūs magnetiniai dažai vandens pagrindu.
• Magnetiniai dažai yra be švino.
• Galima dengti bet kokia norima spalva.
• Dengiami bet kokiais dažais.
• Galima klijuoti plonus tapetus.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Naudojami tik viduje. Lauko sąlygoms magnetiniai dažai nepritaikyti.
• Netinka naudoti ant paviršių, veikiamų drėgmės.
• Magnetinių dažų kvapas neutralus.
• Dekoratyviniai magnetiniai dažai sienoms ir baldams tinkami įvairiems paviršiams: betonui, metalui, medienai, akmeniui, stiklui, plastikui, MDF plokštėms, PVC dangai ir kitiems paviršiams.
• MAGNETIC PAINT 2500ml dažų skardine galima padengti apie 7,5 m² plotą (2 sluoksniais).
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: pilka.

magnetiniai dažai sienoms, baldams, durims pilkos spalvos galima klijuoti magentus, nes siena magnetinė

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
——————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta
· Pavojaus piktogramos atkrenta
· Signalinis žodis atkrenta
· Pavojingumo frazės atkrenta
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Sudėtyje yra biocidinių produktų: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas

Jums taip pat gali patikti…