Select Page
Akcija!

Magnetiniai dažai ir dažai kreidinei lentai – LABAI STIPRŪS – JEGER MAGNETIC & BLACKBOARD PAINT 500ml

33.70

MAGNETIC & BLACKBOARD PAINT 500ml – specialūs tepami pilki magnetiniai ir dažai kreidinei lentai kurti vienoje pakuotėje.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Liko 18

Aprašymas

Magnetiniai rašymo lentų dažai – JEGER MAGNETIC & BLACKBOARD PAINT 500ml – specialūs dažai leidžiantys vienu metu išgauti paviršių, ant kurio galima rašyti kreida ir klijuoti magnetus. Pakanka dviejų sluoksnių, norint išgauti stiprų paviršių, kad liptų magnetai.
Dažuose esantys geležies komponentai leidžia prie nudažyto paviršiaus pritvirtinti magnetus (žr. Magnetukai). Tinka naudoti ant įvairių paviršių, pvz. sienų, medinių paviršių ir kt.
Panaudojus šiuos dažus, paprasčiausias sienas ir baldus galima padaryti magnetinius ir kreidinius, t.y. tokius, prie kurių liptų magnetai ir tuo pačiu būtų galima rašyti kreida. Prie tokių sienų ir baldų galima lengvai magnetukais pritvirtinti pirkinių sąrašus, nuotraukas, atvirutes ar piešinius, taip pat papuošti dekoratyviais magnetukais bei piešti kreidelėmis. Beje vaikų kambaryje mažieji gali ant tokios sienos ir baldų klijuoti vaikiškus žaislinius magnetukus, piešti ir taip papuošti savo kambarį. Magnetiniais dažais dengta siena ir baldai niekuo nesiskirs nuo įprastų dažais dengtų sienų ir baldų, tik, kad ant jų lips magnetukai ir galima rašyti kreidelėmis.
Idealiai tinka: klasėms, žaidimo kambarėliams, virtuvėms, ofisams, priėmimų kambariams, parodoms, parduotuvėms, vaikų kambariams ir t.t.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
Pagrindo paruošimas: pagrindas turi būti patvarus, švarus, sausas, be dulkių, nuriebalintas. Kad dažai geriau prikibtų prie dažomo paviršiaus, prieš tai Jeger voleliu glotniems paviršiams padenkite specialiu Jeger Deco Primer gruntu.
Po apyt. 4 val. galite dengti magnetiniais-kreidiniais dažais.

Dažymas: Prieš tepant dažus juos būtina gerai išmaišyti. Dažai yra visiškai paruošti naudoti. Neskieskite ir nemaišykite su kitais produktais. Užtepkite dažus Jeger glaistymo mentele ir palikite džiūti 6val. Tada pašiauškite švitriniu popieriumi ir tuo pačiu būdu padengite antrą dažų sluoksnį. Išlyginkite paviršių, kol jis drėgnas. Leiskite džiūti 24val. Jei reikia, paviršių galima išlyginti švitriniu popieriumi.
Svarbu: Kuo daugiau magnetinių dažų sluoksnių dengsite, tuo geriau lips magnetai. Magnetinio sluoksnio stiprumas priklauso nuo padengto magnetinių dažų sluoksnio storio ir magnetų stiprumo.

Apsauga: Išdžiūvusį paviršių padenkite specialiu Jeger matiniu laku. Paviršių galima naudoti po apyt. 24val., kai išdžiūsta lakas.

Rekomenduojame: Jei naudosite daugiau nei vieną pakuotę, prieš tepdami sumaišykite visų pakuočių turinį. Tokiu būdu gausite vienodą atspalvį. Visada turinį pabandykite nematomoje vietoje.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės specialūs magnetiniai rašymo lentų dažai.
• Magnetiniai dažai ir dažai kreidinei lentai vienoje pakuotėje.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Tinka įvairiems paviršiams.
• Tinka vidaus darbams.
• MAGNETIC & BLACKBOARD PAINT 500ml (1kg) dažų pakuote galima padengti apie 1m².
• Galima 1 spalva: pilka.

magnetiniai rašymo lentų dažai sienoms baldams dekoratyviniai labai stiprus pilki jeger magnetic blackboard mass 500ml

magnetiniai rašymo lentų dažai sienoms baldams dekoratyviniai labai stiprus pilki jeger magnetic blackboard mass 500ml
—————————————————————————————————————————————-

Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra[ tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-dionas; mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1)]. Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Jums taip pat gali patikti…