Select Page

3-D EFEKTO DAŽAI – DUPLI COLOR 150ml

7.99

Permatomi žvilgantys dažai!

Aprašymas

DUPLI-COLOR 3-D SPRAY – 150ml specialūs permatomi žvilgantys akriliniai dažai tinkantys visiems paviršiams. Tinka pagražinti ir dekoruoti paveikslų rėmus, gėles, kamuolius, dovanas ir kt. Keičia spalvą priklausomai nuo apšvietimo ir stebėjimo kampo. Pasiektas rezultatas labai priklauso nuo spalvos ir paviršiaus kokybės. Norint pasiekti geriausią efektą, naudokite ant tamsių paviršių. Paviršių padenkite specialiu juodu gruntu Dupli Color Effect Primer Black 150ml. Kad pagerintumėte dažų atsparumą, rekomenduojama užpurkšti skaidriu akriliniu laku, pavyzdžiui, DC Very well akriliniu laku. arba Montana akriliniu laku.

Naudojimas: Paviršius turi būti švarus ir sausas. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti keliais plonais sluoksniais kol bus pasiektas norimas rezultatas. Purkšti apie 30 cm atstumu nuo paviršiaus. Svarbu: Ant viršaus užpurkšti skaidrų laką po 10 min. ir po 30 min. Dar kartą užpurkšti skaidrų laką, kai paviršius yra visiškai išdžiūvęs. Visiškai išdžiūva po 24 val. Nedengti sintetiniais dažais dažytus paviršius.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI-COLOR 3-D SPRAY 150ml  flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukšta nitro-kombi dažų kokybė.
• Dažai permatomi, su ypač blizgiais spalvos pigmentais.
• Geriausiai tinka dažyti tamsius paviršius.
• Greitai džiūsta.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai, padengti skaidriu laku, atsparūs aplinkos poveikiui: šviesai, UV spinduliams, vandeniui ir trinčiai.
• Tinka dažyti ant bet kokio paviršiaus: medžio, plastmasės, popieriaus, metalo, betono, stiklo, akmens ir kt.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• 150ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 0,6m² plotą.
• Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galima 1 spalva: permatoma su blizgiais spalvotais pigmentais.
——————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…