Select Page

Dažai mokyklinėms lentoms JEGER CHALKBOARD PAINT 1000ml

32.95

BLACKBOARD PAINT 1000ml – specialūs dažai, sukuriantys mokyklinę lentą, ant kurios galima rašyti kreida. Derinami su magnetiniais dažais! Asortimente 6 matinės spalvos: juoda, žalia, rožinė, turkio, pilka ir balta.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
PAŽIŪRĖKITE VIDEO PAGAL SPALVAS: Juoda, Žalia, Rožinė, Turkio, Pilka, Balta.

SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

BLACKBOARD PAINT 1000ml – specialūs dažai mokyklinėms lentoms kurti. Šiais specialiais dažais sukuriamas specialus matinis paviršius, ant kurio galima rašyti kreida. Dažais galima dengti sienas ir baldus. Mokyklinių lentų dažai inkami dengti įvairius paviršius: sienas, medinius, metalinius paviršius, MDF plokštes, PVC dangas ir net stiklinius paviršius.

Kreidinis-magnetinis paviršius.
Dažai kreidinei lentai kurti taip pat yra derinami su tepamais Jeger magnetiniais dažais. Pirmiausia reikia paviršių padengti tepamais magnetiniais dažais, o po to galima dažyti kreidinei lentai skirtais dažais. Tik reikia įvertinti, kad kuo storiau bus padengta kreidiniais dažais, tuo silpnesnis išliks magnetinis efektas. Magnetiniam ir kreidiniam paviršiui rekomenduojama naudoti Jeger labai stiprius magnetukus.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Pagrindo paruošimas:
Dekoruojamą paviršių švelniai pašiauškite ir nuvalykite. Kad dažai geriau prikibtų prie dažomo paviršiaus, prieš tai paviršių padenkite Jeger Deco Primer gruntu. Jei ruošiatės dažyti slidžius ir nelipnius paviršius, tokius kaip stiklas, PVC ar kt., prieš tai būtinai padenkite Jeger specialiu gruntu.
Gruntavimui naudokite Jeger volelį glotniems paviršiams. Paviršiui leiskite džiūti apyt. 3-4 val.
Atidžiai uždenkite aplinkines sritis nuo galimo dažų apsitaškymo!

Dažymas: Prieš tepant dažus juos būtina gerai išmaišyti. Neskieskite ir nemaišykite su kitais produktais. Naudojantis Jeger voleliu padenkite vieną dažų sluoksnį. Po apyt. 4val., padenkite kitą dažų sluoksnį. Ant paviršiaus galima rašyti kreida maždaug po 48val.

Rekomenduojame: Jei naudosite daugiau nei vieną pakuotę, prieš tepdami sumaišykite visų pakuočių turinį. Tokiu būdu gausite vienodą atspalvį. Visada turinį pabandykite nematomoje vietoje.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės specialūs dažai, mokyklinėms lentoms.
• Šiais dažais dengtas paviršius pritaikytas rašyti kreida – kreidinės lentos dažai.
• Dažai kreidinei lentai derinami su tepamais magnetiniais dažais.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Mokyklinių lentų dažai tinka vidaus darbams.
• Kreidinės lentos dažai tinka sienoms, metaliniams, mediniams, stikliniams paviršiams, MDF plokštėms, PVC dangai ir kt.
• BLACKBOARD PAINT 1000ml dažų pakuote galima padengti apie 10m² plotą. 1m² plotui padengti reikia apytiksliai 100ml dažų.
• Galimos 6 matinės spalvos: juoda, žalia, rožinė, turkio, pilka ir balta.

BLACKBOARD PAINT 1000ml spalvų paletė: 6 matinės spalvos
PAŽIŪRĖKITE VIDEO PAGAL SPALVAS: Juoda, Žalia, Rožinė, Turkio, Pilka, Balta.


dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida.

dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida.

GEROS IDĖJOS

VAIKŲ ŽAIDIMŲ KAMBARYS

dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida.
dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida. dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida. dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida. dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida. dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida. dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida. dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida. dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida. dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida. dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida. dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida. dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida.

JAUNUOLIO KAMBARYS
dažai mokyklinėms lentoms, kuriais sukuriamas patvarus juodas matinis paviršius ant kurio galima rašyti kreida.
       

ARKLIUKAS

     
——————————————————————————————————————————————
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą. Dėl produkto formos mišiniui nebuvo priskirta frazė H372. Nėra įrodymų, kad gali išsiskirti kenksmingų smulkių dulkių frakcijų, mažesnių nei 10 μm
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-diono; mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazolin-3-ono]. Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Papildoma informacija

Spalvos

Juoda

Jums taip pat gali patikti…