Select Page

SIDABRINIO EFEKTO DAŽAI – DUPLI COLOR SILVERCHROME 400ml

8.99

Purškiami sidabriniai matiniai dažai atsparūs 150°C temperatūrai ir aplinkos poveikiui.

Produkto kodas: 674778 Kategorijos: , , , , Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

DUPLI-COLOR SILVER CHROME 400ml – sidabrinį matinį efektą sukuriantys, dekoratyvūs, greitai džiūstantys aerozoliniai dažai, atsparūs aplinkos poveikiui ir braižymui. Atsparūs temperatūrai iki 150°C . Kadangi dažai yra naujos kokybės, t.y. atsparūs trinčiai ir aplinkos poveikiui, juos galima naudoti net lauko darbams. Dažai tinka nedideliems ir lygiems metalo, medžio, stiklo, plaušo, dažomos plastmasės ir kitiems paviršiams.

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus, sausas, be riebalų pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Norint pasiekti reikiamą chromo efektą, paviršių padenkite Maxi color juodu gruntu arba specialiu juodu gruntu Dupli-Color Effect Primer Black 150ml. Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 cm atstumu nuo paviršiaus keliais plonais sluoksniais 5 min. intervalais. Kartokite, kol pasieksite norimą efektą. Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI-COLOR SILVER CHROME 400ml  flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės dekoratyvūs dažai su derva.
• Gerai dengiantys ir greitai džiūstantys.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Tinka vidaus darbams.
• Atsparūs trinčiai, braižymui, aplinkos poveikiui, šviesai ir UV spinduliams.
• Ant viršaus uždažomi.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Tinka metalo, medžio, stiklo, plaušo, dažomos plastmasės ir kitiems paviršiams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• DUPLI-COLOR SILVER CHROME 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 1,5m² plotą.
• Dažai atsparūs 150°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
———————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
etilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
n-butilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

Sidabrinio efekto dazai, Silver chrome spray

Jums taip pat gali patikti…