Akcija!

ANTIKOROZINIAI DAŽAI METALUI – DUPLI COLOR RUST STOP 400ml

5.9910.99

DUPLI-COLOR „RUST-STOP 4 in 1“ 400ml antikoroziniai dažai, skirti metalo dangai. Asortimente 22 atspalviai.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Išvalyti

Aprašymas

DUPLI-COLOR „RUST-STOP 4 in 1“ 400ml – aukštos kokybės, greitai džiūstantys ir gerai dengiantys nuo rūdžių apsaugantys dažai metalui su aktyvia technologija keturi viename. Šiuos dažus sudaro keturi komponentai:

1. Gruntas. Jis pagerina dažų sukibimą su dažomu paviršiumi.
2. Apsauginė danga nuo rūdžių.
3. Dažai. Aukštos kokybės, geri dengiantys dažai.
4. Sandarintojas. Jis apsaugo nudažytą paviršių nuo aplinkos poveikio.

Labai geras sukibimas su beveik visais paviršiais, netgi dažant tiesiogiai ant rūdžių. Dažyti galima ir ant įsisenėjusių rūdžių ir ant senų dažų. Šie naujos sistemos dažai sumažina nubėgimus bei išeigą, todėl metalui skirti dažai yra labai ekonomiški. Juos galima naudoti tiek vidaus, tiek ir išorės darbams. Tinka naudoti beveik visiems paviršiams: geležiai, plieniniams ir cinku dengtiems plieniniams lakštams, variui, žalvariui, aliuminiui (pvz.: tvoroms, varteliams, laiptų turėklams, sodo ir daržo įrankiams ir t.t.).

DUPLI-COLOR „RUST-STOP 4 in 1“ 400ml dažų asortimentą sudaro dvi serijos:
– matinės spalvos su RAL kodais (13 atspalvių).
– įvairių atspalvių efektai (9 atspalviai).

Iš viso „RUST-STOP 4 in 1“ 400ml dažų asortimente yra 22 atspalviai.

Naudojimas:
Nuvalykite atsilupusius senus dažus. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Prieš naudojimą dažų balionėlį plakti 3 minutes. Taip pat plakite dažymo metu. Padaryti bandomąjį purškimą. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Padenkite keliais plonais sluoksniais 25 cm atstumu nuo paviršiaus.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

DUPLI-COLOR AQUA 350ml  flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Ypatingai aukšta dažų kokybė.
• Sintetiniai dažai metalui.
• Metalui skirtą dažų serijos asortimentą sudaro 22 atspalviai.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai atsparūs aplinkos poveikiui.
• Tinka dažyti įvairų metalą, bet galima naudoti ir kitiems paviršiams: medžiui, plastmasei, betonui, stiklui, akmeniui ir kt.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Priklausomai nuo paviršiaus struktūros ir spalvos 400ml RUST-STOP dažų flakonėliu galima nupurkšti:
– spalva 1,5 – 2,0m² plotą.
– efektu 0,8 – 1,0m² plotą.
• Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos RAL spalvos:
RAL1015, RAL1021, RAL2004, RAL3000, RAL3002, RAL5010, RAL6005, RAL7011, RAL7035, RAL8017, RAL9005, RAL9006, RAL9010.
Iron Mica gold, Iron Mica silver, Iron Mica green, Iron mica black, Hammerfinish anthracite, Iron Mica aluminiumgrey light, Iron Mica aluminiumgrey medium, Iron mica anthracite, Iron mica silvergrey.

DUPLI-COLOR „RUST-STOP 4 in 1“ 400ml spalvų paletė: 22 spalvos


—————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

Hamerfinish antharcite – kaldintas efektas, Iron mica aluminiumgrey light, Iron mica anthracite, Iron mica black, Iron mica gold, RAL1015 Light ivory, RAL1021 Rape yellow, RAL2004 Pure orange, RAL3000 Flame red, RAL3002 Carmine red, RAL5010 Gentian blue, RAL6005 Moss green, RAL7011 Iron grey, RAL7035 Light grey, RAL8017 Chocolate Brown, RAL9005 Deep black, RAL9006 Silver, RAL9010 Pure white

Jums taip pat gali patikti…