Select Page
Akcija!

Markiravimo dažai miškui, medienai, asfaltui COLORMARK ALLROUNDMARKER FLUO 500ml

6.496.99

Markiravimo dažai miškui, keliams, tiltams. Profesionalūs fluorescenciniai žymėjimo dažai (360°).
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

Markiravimo dažai medienai, miškui, keliams, tiltams COLORMARK ALLROUNDMARKER 500ml –  profesionalaus panaudojimo kelininkų purškiami aerozoliniai fluorescenciniai miško, medienos, medžio, kelių žymėjimo dažai naudojami statybos pramonėje, inspektavimui ir žymėjimui (tiltų, kelių, tunelių, kanalų statyba), kelių planavimui ir žymėjimui, kalnų pramonėje, pramoninių patalpų žymėjimui, miško, medienos ir medžių žymėjimui ir kt. Purškiami kelininkų ir miškininkų dažai medienai, asfaltui tinkami vidaus ir lauko žymėjimo darbams.

Purškiami aerozoliniai ryškūs fluorescenciniai akriliniai miško, medinos, medžių, kelių žymėjimo dažai asfaltui, medienai skirti dažyti lauko darbams ant bet kokio paviršiaus: asfalto, plytų, dirvos, žemės, medžio, medienos, plastiko, metalo, betono, stiklo, akmens ir kitų paviršių: geltoni, oranžiniai, raudoni, rožiniai, žali ir mėlyni.

COLORMARK ALLROUNDMARKER 500ml markiravimo dažų flakonas turi specialų vožtuvą, leidžiantį dažus purkšti bet kuria kryptimi, t.y. 360° (tiek vertikalia, tiek ir horizontalia kryptimi). Taip pat flakonas turi saugų skaidrų dangtelį – purkštuką, skirtą tiksliam ženklinimui. Lengvas ir paprastas miško medienos, medžių, kelio linijų dažymas! Ryškūs žymėjimai gerai matomi išlieka nuo 6 iki 9 mėnesių.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga dažant. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Naudojimas:
Prieš naudojimą flakoną plakti 3min. Padarykite bandomąjį purškimą nematomoje vietoje. Purkškite 25 cm atstumu. Džiūvimo laikas prie 20°C ir 50% santykinio oro drėgnumo: dulkės nelimpa apytiksliai po 10min., galima liesti apytiksliai po 30min., visiškai išdžiūsta ir galima perdažyti apytiksliai po 24val.

Produkto savybės:
• Purškiami aerozoliniai akriliniai markiravimo dažai medienai, miškui, medžiui, keliams, tiltams ir kitam žymėjimui.
• Geras sukibimas net su drėgnu paviršiumi.
• Žymėjimai išlieka 9 – 12 mėnesius.
• Dažant nesusidaro nubėgimai.
• Gerai dengiantys miškininkų ir kelininkų dažai.
• Specialus vožtuvas –360° žymėjimui.
• Galima naudoti ir nekeičia savybių iki -20°C šalčio.
• Purškiami aerozoliniai miškininkų ir kelininkų dažai miško, medienos, medžio, kelio ženklinimui tinka vidaus ir lauko darbams.
• Dažai nekenksmingi sveikatai ir nekenkiantys aplinkai.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Purškiami aerozoliniai ryškūs fluorescenciniai akriliniai miško, medinos, medžių, kelių žymėjimo dažai asfaltui skirti dažyti ant bet kokio paviršiaus: asfalto, plytų, dirvos, žemės, medžio, medienos, plastiko, metalo, betono, stiklo, akmens ir kitų paviršių:
• COLORMARK ALLROUNDMARKER 500ml flakonu galima nupurkšti 350 – 400 metrų liniją.
• Galima purškimo krytis: vertikali aukštyn ir žemyn bei horizontali (360°).
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 6 spalvos: purškiami ryškūs fluorescenciniai miško, medžių, kelių žymėjimo lauko ir vidaus dažai medienai ir asfaltui: geltoni, oranžiniai, raudoni, rožiniai, žali ir mėlyni.

COLORMARK ALLROUNDMARKER 500ml spalvų paletė: 6 fluorescenciniai atspalviai

markiravimo dažai purškiami aerozoliniai miškui medienai medžiui asfaltui lauko darbams ryškūs fluorescenciniai akriliniai kelininkų miškininkų medienos medžio miško asfalto žymejimui laukui geltoni oranžiniai raudoni rožiniai žali mėlyni juodi colormark allroundmarker 500ml spalvos

markiravimo dažai purškiami aerozoliniai miškui medienai medžiui asfaltui lauko darbams ryškūs fluorescenciniai akriliniai kelininkų miškininkų medienos medžio miško asfalto žymejimui laukui geltoni oranžiniai raudoni rožiniai žali mėlyni juodi colormark allroundmarker 500ml

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
——————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,<2% aromatics
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
etilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

Fluorescencinė geltona, Fluorescencinė mėlyna, Fluorescencinė oranžinė, Fluorescencinė raudona, Fluorescencinė rožinė, Fluorescencinė žalia

Jums taip pat gali patikti…