Select Page
Akcija!

Karščiui atsparūs dažai Dupli Color ALKYTON 750°C Heat Resistant 750ml

27.99

750°C karščiui atsparūs dažai: juodos ir sidabrinės spalvos.

Aprašymas

Karščiui atsparūs dažai silikono pagrindu Dupli Color ALKYTON 750°C Heat Resistant 750ml, skirti paviršiams veikiamiems aukštų temperatūrų.
Karščiui atsparūs dažai krosnims, kepsninėms, krosnelėms, šašlykinei, orkaitėms, duslintuvams, išmetamiesiems vamzdžiams, radiatoriams, šildymo sistemoms ir kitiems paviršiams. Aukštai temperatūrai atsparūs emaliniai dažai tinkami naudoti naujam ar pažeistam plienui. Nudažius susidaro karščiui atsparus sluoksnis labai aukštų temperatūrų veikiamiems paviršiams.

Karščiui atsparūs dažai puikiai kimba prie metalo, akmens, betono ir keramikos paviršių. Karščiui atsparūs dažai yra skirti smulkiems remonto darbams. Galima dažyti ant gryno metalo, nes dažomą paviršių nereikia gruntuoti. Dažai naudojami vidaus ir lauko darbams.

Asortimente 750°C karščiui atsparūs matiniai dažai juodi ir karščiui atsparūs dažai chromo sidabriniai.

Naudojimas:
Paviršiaus paruošimas: Pašalinkite riebalus, atšokusias rūdis ir bet kokius kitus nešvarumus. Nušveiskite naujus ir senus dažus, kad paruoštumėte paviršių geram sukibimui. Paviršius turi būti švarus ir sausas.
Dažų paruošimas: Prieš dažymą būtina gerai išmaišyti dažus. Neskiesti!
Dažymas: Dažykite tik tada, kai oro ir dažomo paviršiaus temperatūra yra tarp 5°C ir 35°C, o santykinis oro drėgnumas yra maženis nei 85%. Dažykite teptuku. Dėl didelio dažų klampumo nerekomenduojama naudoti purkštuvą. Dulkės nelimpa po 2 val. Galima liesti po 8val. Galima perdažyti po 24val. Visiškai sukietėja po 24 val., kai dažytas paviršius pakaitinamas iki 150°C. Paviršių reikia kaitinti palaipsniui iki 150°C (max. 50°C/val.).
Dažymo priemones išvalykite su vaitspiritu.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Aukštai temperatūrai atsparūs dažai juodi ir chromo sidabriniai.
• Gerai dengianys emaliniai ugniai atsparūs dažai.
• Ugniai atsparūs dažai iki +750°C temperatūrai.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Ugniai atsparūs emaliniai dažai tinka vidaus ir išorės darbams.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išmaišyti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Dažai atsparūs aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Karščiui atsparūs dažai krosnims, kepsninėms, krosnelėms, šašlykinei, orkaitėms, duslintuvams, išmetamiesiems vamzdžiams, radiatoriams, šildymo sistemoms ir kitiems paviršiams.
• Karščiui atsparūs dažai puikiai kimba prie metalo, akmens, betono ir keramikos paviršių.
• Pritaikyti dažyti metalą, bet tinka ir kitiems paviršiams.
• Dupli Color ALKYTON 750°C Heat Resistant dažų išeiga – 10 – 12 m²/l.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 2 spalvos: karščiui atsparūs dažai matiniai juodi (Art.nr. 344510) ir karščiui atsparūs dažai chromo sidabriniai (Art.nr. 344527).

karsciui atsparus dazai dupli color alkyton 750c heat resistant

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com

————————————————————————————————————————————–
Juoda spalva 344510
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Atsargiai
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, aromatics (<2%)
1-metoksi-2-propanolis
· Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra ftalio anhidridas, neodekano rūgštis, kobalto druska. Gali sukelti alerginę reakciją.
————————————————————————————————————————————-
Sidabrinė spalva 344527
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Atsargiai
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Pirminis benzinas (nafta), hidrintas sunkusis
· Pavojingumo frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra ftalio anhidridas, neodekano rūgštis, kobalto druska. Gali sukelti alerginę reakciją.

Papildoma informacija

Spalvos

Juoda, Sidabrinė

Jums taip pat gali patikti…