Select Page
Akcija!

Kelių žymėjimo dažai COLORMARK SPOTMARKER FLUO & NON FLUO 500ml

6.366.99

Žymėjimo dažai: fluorescenciniai ir nefluorescenciniai, skirti markiruoti horizontalius paviršius.
SPALVŲ PALEČIŲ ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

Markiravimo dažai COLORMARK SPOTMARKER 500ml – profesionalaus panaudojimo kelininkų purškiami aerozoliniai fluorescenciniai kelių žymėjimo dažai naudojami statybos pramonėje, inspektavimui ir ženklinimui (tiltų, kelių, tunelių, kanalų statyba), kelių planavimui ir žymėjimui, kalnų pramonėje, pramoninių patalpų žymėjimui. Tinkami vidaus ir lauko žymėjimo darbams.

Purškiami aerozoliniai ryškūs fluorescenciniai akriliniai kelių žymėjimo dažai asfaltui skirti dažyti ant bet kokio paviršiaus: asfalto, plytų, dirvos, žemės, medžio, medienos, plastiko, metalo, betono, stiklo, akmens ir kitų paviršių: geltoni, oranžiniai, raudoni, rožiniai, žali ir mėlyni.

Purškiami aerozoliniai dažai kelio ženklinimui COLORMARK SPOTMARKER 500ml yra su specialiu saugiu dangteliu (su lengva atidarymo ir uždarymo sistema), kuris veikia kaip purkštukas. Dažant pirštai visada lieka švarūs. Lengvas ir paprastas kelio linijų dažymas!

Žymėjimai gerai matomi išlieka iki 9 mėnesių.

COLORMARK SPOTMARKER 500ml dažus galima naudoti su specialiu žymėjimo vežimėliu – MARKING WAND, kuris žymiai pagreitina ir palengvina žymėjimo procesą.

Naudojimas:
Naudoti apverstą žemyn! Prieš naudojimą flakoną plakti 3min. Padarykite bandomąjį purškimą nematomoje vietoje. Purkškite 25cm atstumu. Džiūvimo laikas prie 20°C ir 50% santykinio oro drėgnumo: dulkės nelimpa apytiksliai po 10min., galima liesti apytiksliai po 30min., visiškai išdžiūsta ir galima perdažyti apytiksliai po 24val.

Produkto savybės:
• Purškiami aerozoliniai kelių žymėjimo dažai, profesionalūs, akriliniai.
• Geras sukibimas net su drėgnu paviršiumi.
• Žymėjimai išlieka 10-12 mėnesių. Atsparūs vandeniui ir aplinkos poveikiui.
• Galima naudoti net prie -20°C.
• Purškiami aerozoliniai kelininkų dažai kelio ženklinimui tinka vidaus ir išorės darbams.
• Galima purkšti naudojant žymėjimo vežimėlį – Marking Wand.
• Didelė dažų pigmentacija.
• Purškiami aerozoliniai fluorescenciniai kelių žymėjimo dažai skirti dažyti ant bet kokio paviršiaus: asfalto, plytų, dirvos, žemės, medžio, medienos, plastiko, metalo, betono, stiklo, akmens ir kt.
• COLORMARK SPOTMARKER 500ml flakonu galima nupurkšti 250 – 300 metrų liniją.
• Galima purškimo krytis: vertikali žemyn bei horizontali (180°).
• Draugiški aplinkai ir nekenksmingi sveikatai.
• Flakonėlyje yra išsivalymo sistema, todėl dažai išnaudojami 100%.
• Lengvas ir paprastas kelio linijų dažymas.
• Dažai nekenksmingi sveikatai ir nekenkiantys aplinkai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 6 fluorescencinės ir 4 nefluorescencinės spalvos: purškiami ryškūs kelių žymėjimo dažai asfaltui, fluorescenciniai geltoni, oranžiniai, raudoni, rožiniai, žali ir mėlyni.

COLOR-MARK SPOTMARKER FLUO 500ml spalvų paletė: 6 fluorescenciniai atspalviai

COLOR-MARK SPOTMARKER 500ml spalvų paletė: 4 atspalviai

markiravimo dažai kelių žymėjimo dažai Colomark spotmarker 500ml fluorescenciniai purškiami dažai

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
——————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, <2% aromatics
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,<2% aromatics
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane etilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

Balta, Fluorescencinė geltona, Fluorescencinė mėlyna, Fluorescencinė oranžinė, Fluorescencinė raudona, Fluorescencinė rožinė, Fluorescencinė žalia

Jums taip pat gali patikti…