Select Page
Akcija!

Linijų žymėjimo dažai COLORMARK LINEMARKER 500ml

8.49

Linijų žymėjimo dažai skirti žymėti automobilių parkavimo aikšteles, pramonines patalpas, sporto aikšteles ir t.t. Nuomojame markiravimo vežimėlį SPEEDLINER2 Air
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

Markiravimo dažai COLORMARK LINEMARKER 500ml – specialūs nenuplaunami, atsparūs trinčiai, vandeniui, uv šviesai purškiami aerozoliniai akriliniai kelininkų linijų žymėjimo dažai.

Linijų žymėjimo dažai tinka vidaus ir lauko ilgalaikio markiravimo darbams, pavyzdžiui, automobilių parkavimo aikštelių linijoms, parkavimo vietoms, demarkacijoms, kelių žymėjimui, pramoninių patalpų, sandėlio ir sandėliavimo patalpų bei takų žymėjimui, žaidimo ir sporto aikštelių žymėjimui ir kitiem darbams. Su šiais dažais kelio, parkavimo, žaidimo, sporto aikštelių linijų dažymas yra lengvas, paprastas ir greitas.

Kelio linijų žymėjimo dažai yra patavrūs, ilgai išliekantys ir vandeniu nenuplaunami.

Purškiami aerozoliniai akriliniai kelių linijų žymėjimo dažai asfaltui skirti dažyti ant bet kokio paviršiaus: asfalto, plytų, medžio, medienos, plastiko, metalo, betono grindų, stiklo, akmens ir kitų paviršių: geltoni, oranžiniai, raudoni, rožiniai, žali, mėlyni, pilki ir juodi. Purškiami aerozoliniai dažai kelio, automobilių parkavimo aikštelių ir vietų, sandėlio, sporto ir žaidimų aikštelių ženklinimui.

COLORMARK LINEMARKER 500ml purškiamų dažų flakonas turi specialų vožtuvą, kuris leidžia žymėjimus atlikti ant horizontalaus pagrindo! Be to šis vožtuvas užtikrina, kad žymimų linijų kraštai būtų aštrūs ir aiškūs. Norint, kad dažai būtų atsparesni trinčiai, rekomenduojama ant viršaus užpurkšti specialų markiravimui skirtą apsauginį laką Colormark Lineprotection 500ml.

Linijų žymėjimo dažai COLORMARK LINEMARKER 500ml gali būti naudojami su specialiu markiravimo vežimėliu COLORMARK SPEEDLINER 2 AIR , kuris žymiai pagreitina žymėjimo procesą, linijos būna tikslios ir ryškiais kraštais. Vežimėlį galite įsigyti arba išsinuomoti.

Naudojimas:
Naudoti apverstą žemyn! Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą. Purkškite 25 cm atstumu. Džiūvimo laikas prie 20°C ir 50% santykinio oro drėgnumo: dulkės nelimpa apytiksliai po 10min., galima liesti apytiksliai po 30min., visiškai išdžiūsta ir galima perdažyti apytiksliai po 24val.

Produkto savybės:
• Purškiami aerozoliniai akriliniai kelininkų ilgalaikio linijų žymėjimo dažai.
• Greitai džiūstantys, gerai dengiantys dažai.
• Specialus vožtuvas – horizontaliam žymėjimui.
• Ilgalaikio markiravimo dažai tinka vidaus ir išorės darbams.
• Galima purkšti naudojant markiravimo vežimėlį Speedliner2 air.
• Labai atsparūs aplinkos poveikiui, trinčiai, šviesai, kurui ir chemikalams.
• Kelio linijų žymėjimo dažai yra patavrūs, ilgai išliekantys, vandeniu nenuplaunami, atstumiantys purvą.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Purškiami aerozoliniai kelininkų dažai kelio, automobilių parkavimo aikštelių ir vietų, sandėlio, sporto ir žaidimų aikštelių ženklinimui.
• Purškiami aerozoliniai akriliniai kelių linijų žymėjimo dažai asfaltui skirti dažyti ant bet kokio paviršiaus: asfalto, plytų, medžio, medienos, plastiko, metalo, betono grindų, stiklo, akmens ir kitų paviršių:
•  Su šiais dažais kelio, parkavimo, žaidimo, sporto aikštelių linijų dažymas yra lengvas, paprastas ir greitas.
• COLORMARK LINEMARKER 500ml flakonėliu galima nupurkšti apie 50 metrų ilgio liniją, purškiant 10 cm pločio liniją.
• Galima purškimo kryptis: vertikali žemyn ir horizontali.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 9 spalvos: purškiami ryškūs kelių linijų žymėjimo dažai asfaltui: balti, geltoni, oranžiniai, raudoni, rožiniai, žali, mėlyni, pilki ir juodi.

COLOR-MARK LINEMARKER 500ml spalvų paletė: 9 atspalviai

linijų kelių žymėjimo markiravimo ryškūs nenuplaunami aerozoliniai purškiami dažai linijoms asfaltui betonui medienai metalui žymėjimui balti geltoni oranžiniai raudoni mėlyni žali pilki juodi colormark linemarker 500ml spalvos

linijų kelių žymėjimo markiravimo ryškūs nenuplaunami aerozoliniai purškiami dažai linijoms asfaltui betonui medienai metalui žymėjimui balti geltoni oranžiniai raudoni mėlyni žali pilki juodi colormark linemarker 500ml

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com

————————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, <2% aromatics
butanonas
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
EUH208 Sudėtyje yra Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene glycol mono(hydrogen maleate),
compds. with amides from diethylenetriamine and tall-oil fatty acids. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

Balta, Geltona, Juoda, Mėlyna, Oranžinė, Pilka, Raudona, Ryškiai geltona, Žalia

Jums taip pat gali patikti…