Select Page
Akcija!

KAZEINO DAŽAI – JEGER CASEIN 500ml

13.99

Matiniai kazeino dažai (pieno baltymo pagrindu), skirti baldams bei įvairiems mediniams dekoravimo elementams.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
PAŽIŪRĖKITE VIDEO PAGAL SPALVAS: Good night, It goes well with gold, Olive tree, Soft cotton, Little black. 

Aprašymas

Jeger Casein 500ml –  matiniai kazeino dažai, skirti baldams bei įvairiems mediniams dekoravimo elementams. Jais galima lengvai dažyti dailylentes, komodas, kėdes ir kitus baldus. Dažai pagaminti natūralaus kazeino pagrindu, kuris jau senovėje buvo naudojamas kaip labai svarbus dažų komponentas (juos naudoja freskų dekoravimui). Pritaikius šią unikalią formulę šios dienos poreikiams dažai yra ilgaamžiškesni ir atsparūs, be to draugiškesni sveikatai bei aplinkai. Jais galima išgauti tolygią spalvą ant anksčiau dažytų paviršių. Prieš dažant šiais dažais nebūtina gruntuoti ar pašalinti seno dažų ar lako sluoksnio, o tai žymiai pagreitina dažymo ar renovavimo procesą.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Pagrindo paruošimas: Dekoruojamą paviršių švelniai pašiauškite ir nuvalykite. Pagrindas turi būti švarus, sausas, be dulkių, nuriebalintas. Nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml arba Dupli-Color Alkyton Thinner 500ml.

Dažymas: Prieš naudojimą dažus būtina gerai išmaišyti. Dažyti galima tiek neapdirbtą, tiek anksčiau dažytą ar lakuotą paviršių. Svarbu: Dažant taniną ar minkštą medieną pirmiausiai paviršių padenkite Jeger Deco gruntu mediniams paviršiams. Dažymui naudokite teptuką ar Jeger mikropluošto volelį, dažykite medienos rievių kryptimi. Stenkitės tepti taip, kad nesusidarytų dažų sustorėjimai ar dėmės. Maždaug po 4val. prieš dengiant antrą sluoksnį paviršių švelniai pašiauškite. Denkite antrą sluoksnį ir leiskite jam džiūti apie 4val.

Apsauga: Norint papildomai apsaugoti paviršių ar pakeisti blizgumą, išdžiūvus paviršiui padenkite specialiu Jeger matiniu laku arba Jeger satininiu laku.

Rekomenduojame: Jei naudosite daugiau nei vieną pakuotę, prieš tepdami sumaišykite visų pakuočių turinį. Tokiu būdu gausite vienodą atspalvį. Visada turinį pabandykite nematomoje vietoje.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės matiniai kazeino dažai mediniams paviršiams.
• Dažai – natūralaus kazeino – pieno baltymo – pagrindu.
• Kazeino dažai draugiški sveikatai bei aplinkai.
• Gali būti naudojami ant neapdirbtos ar anksčiau dažytos/lakuotos medienos.
• Tinka baldams, komodoms, dailylentėms, vazoms ir kt. paviršiams.
• JEGER KAZEINO 500ml dažų pakuote galima padengti apie 4m².
• Galima 16 spalvų.

JEGER CASEIN 500ml spalvų paletė: 16 spalvų
PAŽIŪRĖKITE VIDEO PAGAL SPALVAS: Good night, It goes well with gold, Olive tree, Soft cotton, Little black.

GEROS IDĖJOS

LENTYNĖLĖS

SPINTELĖ


————————————————————————————————————————————–
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą.
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas.
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-diono; mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazolin-3-ono]. Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Papildoma informacija

Spalvos

Good night, It goes well with gold, Little black, Olive tree, Soft cotton

Jums taip pat gali patikti…