Select Page
Akcija!

Dažai tekstilei Dupli Color TEXSTYLE SPRAY 150ml – 8 spalvos

4.995.99

Purškiami dažai tekstilei. Auksiniai, sidabriniai, geltoni, raudoni, mėlyni, žali, balti, juodi tekstilės dažai tinkami bet kokiam audiniui: medvilnei, linui, drobei, sintetikai ir kt.
Tekstilei dažyti tap pat tinka kamufliažiniai dažai MOTIP 400ml.

SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

Dažai tekstilei Dupli Color TEXSTYLE SPRAY 150ml akriliniai purškiami dažai tekstilės dekoravimui. Tekstilės dažai pasižymi ypatingu ryškumu. Tekstliniais dažais dažytą išdžiūvusį audinį galima skalbti 30°C temperatūroje (švelnia skalbimo programa, išverstą audinį). Nereikalingas papildomas dažų užtvirtinimas.
Tekstiliniai dažai labai gerai dengia ir yra atsparūs šviesai. Dažai tekstilei tinkami naudoti vidaus ir lauko darbams.

Tekstiliniai dažai ypatingai tinkami dekoruoti naudojant trafaretus.

Auksiniai, sidabriniai, geltoni, raudoni, mėlyni, žali, balti, juodi tekstilės dažai tinkami bet kokiam audiniui: medvilnei, linui, drobei, sintetikai ir kt.
Tekstilei dažyti tap pat tinka kamufliažiniai dažai MOTIP 400ml.

Naudojimas: Audinys, kurį ruošiatės dažyti tekstilės dažais, turi būti švarus ir sausas. Atidžiai uždenkite nedažomas vietas! Aplinką apsaugokite nuo dažų debesio. Prieš naudojimą flakoną plakite 3 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą nematomoje vietoje. Purkškite apytiksliai 25cm atstumu nuo paviršiaus. Dulkės nelimpa po 10min., galima liesti po 30min., visiškai išdžiūva po 24val. Panaudojus, balionėlį apverskite ir purkštelkite, kad išsivalytų vožtuvas.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga dažant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Dupli Color TEXSTYLE SPRAY 150ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Tekstilės dažai audiniui/medžiagai su specialiu tirpikliu.
• Didelis tekstilės dažų spalvų blizgumas.
• Tekstilės dažai puikiai prikimba ant bet kokio audinio/medžiagos.
• Tekstiliniai dažai puikiai dengia, nudažytas paviršius lygus.
• Nudažyto paviršiaus nereikia papildomai užfiksuoti.
• Tekstilės dažais padengtas paviršius atsparus valymui.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Tekstiliniai dažai tinkami dekoruoti naudojant trafaretus.
• Tekstilės dažai atsparūs šviesai.
• Visiškai išdžiūvus audinį galima skalbti 30°C temperatūroje (švelnia programa, išverstą audinį).
• Tinka dažyti bet kokius audinio / medžiagos gaminius iš medvilnės, lino, drobės, sintetikos ir kitą tekstilę.
• Netinka naudoti kasdieniniams rūbams (dėl dažno skalbimo).
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• 150ml Dupli Color TEXSTYLE SPRAY dažų flakonėliu galima nupurkšti apytiksliai 0,4m² plotą.
• Dažai tekstilei greitai džiūsta.
• Dažų spalvą parodo viršutinis gaubtelis.
• Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos spalvos: RAL1021 Yellow (Ar.nr. 319877) , RAL3000 Red (Art.nr. 319884) , RAL5010 Blue (Art.nr. 319891), RAL6002 Green (Art.nr. 319907), Black (Art.nr. 319914), White (Art.nr. 319921), Gold (Art.nr. 319938), Silver (Art.nr. 319945).

Dupli Color TEXSTYLE SPRAY 150ml spalvų paletė: 8 spalvos


tekstiles dazai dupli color texstyle spray dazai tekstilei
Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
————————————————————————————————————————————-
Yellow, Red, Green, Blue, Black, White
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
2-metilpropan-2-olis
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
angliavandeniliai
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Silver, Gold:
Ženklinimo elementai

· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatinių angliavandenilių
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

Black, Gold, RAL1021 Yellow, RAL3000 Red, RAL5010 Blue, RAL6002 Green, Silver, White

Jums taip pat gali patikti…