Akcija!

KARŠČIUI ATSPARUS CINKAS – MAXI COLOR ZINKSPRAY 400ml

6.79

Purškiamas cinkas, atsparus karščiui iki 350ºC

Produkto kodas: MX0030 Kategorijos: , , , , Žyma: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

Purškiamas cinkas MAXI COLOR ZINKSPRAY 400ml – cinko purškalas epoksido-esterio pagrindu, skirtas cinkuoto ir neapdoroto plieno apdorojimui. Atsparus karščiui iki 350ºC. Cinko purškalas tinka suvirinimui taškiniu būdu. Ypač gera katodinė apsauga nuo korozijos.
Purškiamas cinkas apsaugo nuo korozijos visus metalinius paviršius, tokius kaip automobilio kėbulą, duris, dviračius, metalinius konteinerius, tvoras ar kitas metalines konstrukcijas. Cinko purškalas tinka išorės ir vidaus darbams. Viršutinis gaubtelis parodo cinko spalvą.

Naudojimas:
Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakite 2 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą. Purkškite 25-30cm atstumu nuo paviršiaus. Padenkite keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Visiškai išdžiūsta per 24 val. Išdžiūvus galima užpurkšti gruntu ir tada dengti dažais. Po naudojimo apverskite skardinę ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Cinkuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga purškiant aerozoliais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MAXI COLOR ZINKSPRAY 400ml dažų flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Purškiamas cinkas / cinko purškalas.
• Cinkas puikiai apsaugo nuo korozijos.
• Gerai dengia ir greitai džiūsta.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Cinko purškalas atsparus karščiui iki 350°C.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Didelė pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Cinkas atsparus degalams, chemikalams ir aplinkos poveikiui.
• Tinka visiems metaliniams paviršiams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• MAXI COLOR ZINKSPRAY 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 1,25-1,75m² plotą.
• Pagaminta Olandijoje.
• Galima 1 spalva: cinko.

purskiamas cinkas maxi color zinkspray cinko purskalas antikorozinis 400ml
purskiamas cinkas maxi color zinkspray cinko purskalas antikorozinis 400ml

———————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…