Select Page

Aprašymas

MOTIP RR COLORS 400 ml aukštos kokybės, greitai džiūstantys akriliniai aerozoliniai dažai, skirti dažyti stogų dangai ir metalui, pavyzdžiui tvoroms, įvairioms metalo konstrukcijoms ir kt. Dažų, atitinkančių RUUKKI RR kodus, asortimente yra 11 atspalvių. Šie naujos sistemos dažai sumažina nubėgimus bei išeigą, todėl stogų dangai ir metalui skirti dažai yra labai ekonomiški. Juos galima naudoti tiek vidaus, tiek ir išorės darbams.

Naudojimas:
Dažomas paviršius turi būti švarus ir sausas. Pašalinti rūdis ir senus dažus. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes, nuo to laiko kai rutuliukai pradės barškėti. Taip pat plakite dažymo metu. Padaryti bandomąjį purškimą.  Purkšti 30 cm. atstumu nuo paviršiaus. Norėdami pasiekti geriausią rezultatą, dažykite 2-3 sluoksniais kas 3-5 minutes, bet nelaukite ilgiau kaip 30 min.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MOTIP RR COLORS 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Ypatingai aukšta dažų kokybė.
• Aerozoliniai dažai metalui, atitinkantys RUUKKI RR kodus.
• Stogų dangai ir metalui skirtą dažų serijos asortimentą sudaro11 atspalvių.
• Akriliniai dažai.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Dažai atsparūs aplinkos poveikiui.
• Tinka dažyti metalą, bet galima naudoti ir kitiems paviršiams: plastmasei, betonui, stiklui, akmeniui ir kt.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• 400ml MOTIP RR COLORS dažų flakonėliu galima nupurkšti iki 1,5m² plotą.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos RUUKKI RR spalvos: RR11 Spruce green, RR20 White, RR21 Light grey, RR22 Grey, RR23 Dark grey, RR29 Red, RR31 Brown, RR32 Dark brown, RR33 Black, RR37 Green, RR750 Tile red.

MOTIP RR COLORS 400 ml spalvų paletė: 11 spalvų


—————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

RR11 Spruce green, RR21 Light grey, RR22 Grey, RR23 Dark grey, RR29 Red, RR31 Brown, RR32 Dark brown, RR33 Black, RR37 Green, RR750 Tile red

Jums taip pat gali patikti…