Select Page

Purškiamas cinkas aliuminio spalvos, atsparus karščiui +250ºC MAXI COLOR ALU-ZINKSPRAY 400ml

7.59

Aliuminio spalvos purškiamas cinkas, atsparus karščiui iki +250ºC.
Antikorozinis gruntas metalui su cinku.
Patikima metalo apsauga nuo korozijos ir rūdžių.

Produkto kodas: MX0031 Kategorijos: , , , , Žyma: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

Purškiamas aerozolinis cinkas-gruntas aliuminis MAXI COLOR ALU-ZINKSPRAY 400ml – antikorozinis cinko purškalas epoksido-esterio pagrindu aliuminio spalvos, skirtas cinkuoto galvanizuoto ir neapdoroto plieno apdorojimui. Aliuminio spalvos purškiamas aerozolinis metalo antikorozinis gruntas su cinku metalui atsparus karščiui iki +250ºC. Purškiamas aerozolinis cinkas aliuminis skirtas cinkuotoms detalėms ir paviršiams, kurie yra pažeisti suvirinimo metu, šlifuojant, gręžiant, transportuojant ar kt. ir turi būti koreguoti ir pritaikyti pagal aliuminio atspalvį. Aliuminio spalvos purškiamas aerozolinis cinkas, tai junginys iš gryno cinko ir aliuminio pigmentų.

Antikorozinis cinko purškalas tinka suvirinimui taškiniu būdu, ypač gera katodinė metalo apsauga nuo korozijos ir rūdžių. Suformuojama patikima cinko danga, kuri atspari temperatūros svyravimams. Išdžiūvus susiformuoja ilgalaikė šviesiai pilkos spalvos plėvelė, užtikrinanti tokią pačią apsaugą nuo korozijos, kaip ir  galvaninio cinkavimo būdu gauta cinko danga. Purškiamas aerozolinis cinkas sąveikauja su metalo paviršiumi ir sudaro vienalytę antikorozinę plėvelę, kuri išdžiūvusi gali būti dengiama gruntu ir įprastais dažais. Prieš dažant dažais rekomenduojamas naudoti antikorozinis gruntas cinkuotam metalui, plienui, variui, aliuminiui ir kitiems slidiems bei neporėtiems paviršiams – Dupli Color GALVINOL 750ml ir Dupli Color GALVINOL 250ml.

Purškiamas aerozolinis cinkas-gruntas aliuminis MAXI COLOR ALU-ZINKSPRAY 400ml yra antikorozinė, apsauginė cinko danga, naudojama metalo paviršių apsaugai nuo korozijos: automobilio kėbului, varžtams, ratlankiams, durims, galvaniniu būdu dengtoms detalėms, suvirinimo vietoms, dviračiams, valtims, konteineriams, tvoroms apsaugoti nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. Dideliems metaliniams paviršiams, kurie yra labai linkę rūdyti, rekomenduojama naudoti MAXI COLOR ZINK SPRAY 400ml purškiamą cinką.

Cinko purškalas tinka išorės ir vidaus darbams. Viršutinis gaubtelis parodo cinko spalvą.

Naudojimas:
Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Nedažomą paviršių apsaugokite specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakite 2 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą. Purkškite 25-30cm atstumu nuo paviršiaus. Padenkite keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15-25°C. Visiškai išdžiūsta per 24 val. Po naudojimo apverskite skardinę ir purkškite kelias sekundes, kad išsivalytų vožtuvas.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MAXI COLOR ALU-ZINKSPRAY 400ml dažų flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Purškiamas aerozolinis cinkas-gruntas aliuminis.
• Metalo antikorozinis gruntas su cinku metalui aliuminio spalvos.
• Metalo katodinė apsauga nuo korozijos ir rūdžių.
• Gerai dengia ir greitai džiūsta.
• Suformuojama patikima aliuminio spalvos cinko danga.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Išdžiūvęs purškiamas cinkas aliuminis gali būti gruntuojamas ir dengiamas dažais. Prieš dažant dažais rekomenduojamas naudoti antikorozinis gruntas cinkuotam metalui, plienui, variui, aliuminiui ir kitiems slidiems bei neporėtiems paviršiams – Dupli Color GALVINOL 750ml ir Dupli Color GALVINOL 250ml.
• Antikorozinis cinko aliuminio purškalas tinka vidaus ir išorės darbams.
• Didelė pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Purškiamas aerozolinis cinkas aliuminis atsparus degalams, chemikalams ir aplinkos poveikiui.
• Purškiamas aerozolinis cinkas-gruntas aliuminis yra antikorozinė, apsauginė cinko danga, naudojama metalo paviršių apsaugai nuo korozijos: automobilio kėbului, varžtams, ratlankiams, durims, galvaniniu būdu dengtoms detalėms, suvirinimo vietoms, dviračiams, valtims, konteineriams, tvoroms apsaugoti nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų.
• Purškiamas aerozolinis cinkas aliuminis atsparus karščiui iki +250°C.
• Tinka visiems metaliniams paviršiams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• MAXI COLOR ALU-ZINKSPRAY 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti apie 1,25-1,75m² plotą.
• Pagaminta Olandijoje.
• Galima 1 spalva: šviesus cinkas aliuminio spalvos (Art.nr. MX0031).

purškiamas aerozolinis cinkas aliuminis metalo antikorozinis gruntas su cinku metalui aliuminio spalvos atsparus karščiui apsauga nuo korozijos rūdžių maxi color zincspray 400m

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com

——————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07 GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9, aromatics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…