Select Page

Aprašymas

Gruntas plastikui MONTANA PLASTIC PRIMER 400ml – greitai džiūstantis pusiau blizgus skaidrus nitro-combi aerozolinis gruntas plastikui užtikrina puikų sukibimą su ant viršaus dažomais akriliniais, sintetiniais ar nitro dažais. Plastiko gruntas pagerina sukibimą, pagerina sekančių sluoksnių dengiamumą, užglaisto porėtus paviršius, prailgina dažytų paviršių ilgaamžiškumą. Aukštos kokybės aerozolinis gruntas plastikui, skirtas naudoti buityje tiek vidaus, tiek ir lauko sąlygomis. Gruntavimas prieš dažymą yra labai svarbus, kad po to dažytas paviršius tarnautų ilgiau!

Gruntas plastikui MONTANA PLASTIC PRIMER 400ml tinka įvairiems kietiems plastikams: poliuretanui (PUR), poliamidui (PA), polipropileno gumai, modifikuotiems (EPDM), akriliniams butadieno styreno plastikams (ABS), stiklo pluošto plastikams (GfK), kietam polivinilo chloridui (HART-PVC), polistiroliui (PS). Polistiroliui vis tik labiau rekomenduojamas MONTANA GRUNTAS POLISTIROLUI.

Padengus šiuo gruntu pagerinamas sukibimas ant viršaus dengiant Montana GOLDMontana BLACKMontana WHITE ar bet kuriais kitais dažais ar lakais.
Ant grunto uždėtas specialus Montana purkštukas FLAT JET CAP MEDIUM leidžia be pastangų išgauti glotnų nugruntuotą pavirišių.

Naudojimas: Prieš naudojimą apsaugokite aplinkines sritis! Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir nuriebalintas. Flakoną plakite 2-3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti keliais plonais sluoksniais 1-2 min. intervalais. Visiškai sukietėja per 24val., kartais ir ilgiau priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės lygio. SVARBU: Dėl galimo plastiko susitraukimo ar išsiplėtimo, gruntuojamą plastiką apsaugokite nuo stipraus aplinkos poveikio ir temperatūrų svyravimo. Šį gruntą nerekomenduojama naudoti ant minkštų plastikinių paviršių.

Gruntuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MONTANA grunto plastikui 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės plastiko gruntas prieš dažymą.
• Labai greitai džiūstantis gruntas plastmasei.
• Sukibimą gerinantis gruntas.
• Unikali dvigubo slėgio sistema.
• Tinka naudoti ant kietų plastikinių paviršių.
• Plastiko gruntas tinka vidaus ir išorės darbams.
• Gruntas plastmasei atsparus aplinkos poveikiui: vandeniui ir trinčiai.
• 400ml MONTANA grunto plastikui flakonėliu galima nupurkšti apie 1m² plotą.
• Malonus ir patogus laikyti dažų flakonėlis, nes yra neslidus.
• Puiki grunto kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• Mažas triukšmingumas purškiant.
• Beveik bekvapis.
• Galima 1 spalva: skaidrus gruntas plastikui (Art.nr. T2000).
• Pagaminta Vokietijoje.

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: http://www.montana-cans.com
——————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
etilacetatas
n-butilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH205 Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją.

Jums taip pat gali patikti…