UNIVERSALUS ANTIKOROZINIS GRUNTAS – MOTIP PRIMER 500ml

7.29

MOTIP PRIMER 500ml – antikorozinis gruntas: juodas, rudas, pilkas ir baltas.

Išvalyti

Aprašymas

MOTIP PRIMER 500ml – universalus antikorozinis gruntas užtikrina puikų sukibimą su ant viršaus dažomais akriliniais, sintetiniais ar nitro dažais. Antikorozinis gruntas, skirtas naudoti buityje tiek vidaus, tiek ir lauko sąlygomis. Gruntas tinka apdorotiems ir neapdorotiems paviršiams, tokiems kaip metalo, aliuminio, stiklo, akmens ir kitiems paviršiams. Plastmasiniams paviršiams geriau naudokite bespalvį gruntą plastikui COLOR-WORKS PLASTIC PRIMER 400ml. Gruntas pasižymi puikiomis užpildančiomis savybėmis, puikiu dengiamumu ir apsaugo nuo rūdžių.

Naudojimas:
Paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų pėdsakų. Pašalinkite senus dažus ir rūdis, tada paviršių pašiauškite ir, jei reikia užtepkite glaistu. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Purkšti 25-30cm atstumu nuo paviršiaus keliais plonais sluoksniais. Galima šlifuoti ar apipurkšti po 2 val. bet kokios rūšies dažais (sintetiniais, nitro-combi ar akriliniais). Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MOTIP PRIMER 500ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės akrilinis gruntas.
• Gerai dengiantis, užpildantis ir greitai džiūstantis.
• Puikus sukibimas su paviršiumi.
• Apsaugo nuo korozijos.
• Pagerina dažų sukibimą su dažomu paviršiumi.
• Pagerina dažomo paviršiaus blizgumą.
• Leidžia efektyviau naudoti ant viršaus purškiamus dažus.
• Išgaunamas glotnus paviršius.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Atsparus aplinkos poveikiui: šviesai, vandeniui ir trinčiai.
• Tinka medžio, metalo, aliuminio, stiklo, akmens ir kitiems paviršiams.
• Derinamas su visais MONTANA purkštukais.
• MOTIP PRIMER 500ml flakonėliu galima nupurkšti 1,5-2m² plotą.
• Galimos spalvos: juoda, ruda, pilka ir balta.
• Pagaminta Olandijoje.
——————————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
butanolis
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

Baltas, Juodas, Pilkas, Rudas

Jums taip pat gali patikti…