Select Page

TERAKOTA EFEKTO DAŽAI – DUPLI COLOR TERRACOTTA LOOK 400ml

11.95

Dekoratyviniai dažai, sukuriantys šiurkščią autentišką molio spalvą ir struktūrą.

Aprašymas

DUPLI COLOR TERRACOTTA LOOK 400ml – aukštos kokybės greitai džiūstantys dekoratyviniai akriliniai dažai, sukuriantys šiurkščią autentišką terakota struktūrą. Tinka dekoruoti vazonus, vazeles, skulptūras, antikvarinius daiktus, lentynėles, suolus, sukurti atskiras molio efekto detales ir t.t. Dažus galima naudoti vidaus ir lauko darbams. Tinka beveik visiems paviršiams: metaliniams, mediniams, stikliniams, keramikiniams, akmeniniams, daugumai kietų plastmasių ir kartonui.

Naudojimas:
Pašalinti rūdis ir senus dažus. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Paviršių truputį pašiaušti. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Norint išgauti geresnį sukibimą su dažomais paviršiais prieš uždažant paviršių rekomenduojama gruntuoti. Prieš dengiant dažais rekomenduojama padengti DC Very well gruntu. Dažant aliumininį paviršių gruntuokite Dupli color aliuminio gruntu. Plastikinius paviršius rekomenduojama padengti Maxi color gruntu plastikui arba Color Works gruntu plastikui. Prieš naudojimą flakoną plakti 3 minutes ir periodiškai plakti naudojimo metu. Padaryti bandomąjį purškimą. Kas 3-5 min. dažyti keliais plonais sluoksniais. Purkšti 25-30 cm. atstumu nuo paviršiaus. Rekomenduojama dažymo temperatūra nuo +15°C iki +25°C. Dulkės nelimpa po apyt. 10 min., galima liesti po apyt. 50min, o visiškai išdžiūsta po 3 val. Po panaudojimo apverskite balionėlį ir purkškite 3-5 sek., kad išsivalytų vožtuvas ir purkštukas. Terracotta dažus galima apipurkšti bet kuriais dažais. Svarbu: Nepurkšti ant sintetiniais dažais dažyto paviršiaus!

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

COLOR-SPRAY 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
•  Aukštos kokybės nitrokombinuoti dekoratyvūs dažai su specialia terakota struktūra.
•  Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
•  Puikiai dengia ir greitai džiūsta.
•  Tinka vidaus ir išorės darbams.
•  Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
•  Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
•  Dažai atsparūs aplinkos poveikiui: UV spinduliams, šviesai, vandeniui ir trinčiai.
•  Tinka dažyti ant bet kokio paviršiaus: metalo, medžio, popieriaus, keramikos, betono, stiklo, akmens, kietos plastmasės, ir kt.
•  Derinami su visais MONTANA purkštukais.
•  DUPLI-COLOR TERRACOTTA LOOK 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti 0,8-1,2m² plotą.
•  Dažai atsparūs 80°C temperatūrai.
•  Pagaminta Vokietijoje.
—————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
n-butilacetatas
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…