METALO EFEKTO DAŽAI SIENOMS – JEGER Industrial 1000ml

36.99

Dekoratyvus švelnaus metalo efektas sienoms.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
PAŽIŪRĖKITE VIDEO PAGAL SPALVAS:

Calcium, Quartz, Calcyt, Platinum, Zinc, Chrome, Magnesium, Carbon, Basalt, Gold.

Aprašymas

Jeger Industrial 1000ml – tai dekoratyvus efektas, paviršiui suteikiantis lengvo metalinio atspalvio. Šią sienų apdailą itin paprasta naudoti – prieš ją tepant tereikia sieną nudažyti Jeger Color Paint dažais, o tada mentele užtepti dekoratyvų efektą. Metalo efektas interjerui suteikia išskirtinumo, o stiklo, metalo ir betono elementai patalpoje dar labiau sustiprina metalinį dekoratyvų efektą.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
Pagrindo paruošimas: Švarią, sausą, nuriebalintą sieną Jeger voleliu glotniems paviršiams padenkite atitinkamos spalvos dažais sienų dekoravimo efektams Jeger Paint. Leiskite džiūti 2-4val.

Jeger Color Paint spalvos pasirinkimas:

Calcium + P0538 Calcyt      + P0538 Zinc        +  P1315 Magnesium + P0548 Basalt + P0513
Quartz   + P0538 Platinum + P0525 Chrome +  P0532 Carbon        + P0548 Gold    + P0009

Nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml arba Dupli-Color Alkyton Thinner 500ml.

Paviršiaus dengimas dekoravimo efektu: Kruopščiai sumaišykite Jeger Industrial efektą. Neskieskite, produktas yra paruoštas naudoti. Jeger mentele glaistymui užtepkite ploną pirmą sluoksnį. Efektą tepkite mažais fragmentais, paskirstydami jį įvairiomis kryptimis. Praėjus maždaug 1-2 minutėms, mentele švelniai išlyginkite (norėdami išgauti didesnį lygumą, mentelę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu). Padengę visą paviršių, palaukite apyt. 2val., tada tokiu pat būdu užtepkite antrą sluoksnį.

Rekomenduojame: Jei naudosite daugiau nei vieną pakuotę, prieš tepdami sumaišykite visų pakuočių turinį. Tokiu būdu gausite vienodą atspalvį. Visada turinį pabandykite nematomoje vietoje. Produktas skirtas vidaus naudojimui.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

 Produkto savybės:
• Dekoratyvus švelnus metalo efektas sienoms.
• Tinka vidaus darbams.
• Tinka sienoms.
• JEGER INDUSTRIAL 1000ml pakuote galima padengti apie 7m².
• Galimos 8 spalvos.

JEGER INDUSTRIAL 1000ml spalvų paletė: 8 spalvos
PAŽIŪRĖKITE VIDEO PAGAL SPALVAS:
Calcium, Quartz, Calcyt, Platinum, Zinc, Chrome, Magnesium, Carbon, Basalt, Gold.


—————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-diono; mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazolin-3-ono]. Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Papildoma informacija

Spalvos

Basalt, Calcyt, Zinc

Jums taip pat gali patikti…