Select Page

DAŽAI SIENŲ DEKORAVIMO EFEKTAMS – JEGER Color Paint 1000ml

12.99

Specialūs matiniai latekso dažai, skirti naudoti kaip pagrindas dengiant dekoravimo efektus.

Aprašymas

JEGER COLOR PAINT 1000ml – specialūs matiniai latekso dažai, skirti naudoti kaip pagrindas dengiant dekoravimo efektus.

Naudojimas:
Dažomą švarų, sausą, nuriebalintą paviršių padengite dažais su Jeger voleliu glotniems paviršiams. Leiskite džiūti 2-4val. Po to denkite pasirinktais dekoravimo dažais ar efektu.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Specialūs matiniai latekso dažai prieš dengiant dekoravimo dažus ir efektus.
• Pagerina sukibimą su dažomu paviršiumi.
• JEGER COLOR PAINT 1000ml dažų pakuote galima padengti apie 14m².
• Galimos 27 spalvos.
———————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
Pavojaus piktogramos ir signalinis žodis
Nėra.
Pavojingų sudedamųjų dalių pavadinimai etiketėje
Nėra.
Pavojingumo frazės
Nėra.
Atsargumo pareiškimai
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P501 Išmeskite turinį ir (arba) talpyklą į tinkamai paženklintus atliekų konteinerius
pagal nacionalines taisykles.
Daugiau informacijos
EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-ono; 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3- reakcijos masė
onu ir 2-metil-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Įspėjimas: purškiant gali susidaryti pavojingi kvėpuojantys lašeliai.
Neįkvėpkite purslų ar dulksnos.

Papildoma informacija

Spalvos

P0513, P0538, P1315