Select Page

KARŠČIUI ATSPARŪS DAŽAI – MOTIP BRAKE CALIPER SPRAY 400ml

8.49

150°C temperatūrai atsparūs MOTIP dažai: geltoni, raudoni, mėlyni ir sidabriniai.

Aprašymas

MOTIP HEAT RESISTANT 150°C BRAKE CALIPER SPRAY 400ml – specialūs 150°C temperatūrai atsparūs dažai: geltoni, raudoni, mėlyni ir sidabriniai. Nudažius susidaro atsparus sluoksnis aukštų temperatūrų veikiamiems paviršiams. Nudažytas paviršius tampa atsparus braižymams, chemikalams, kurui, aplinkos poveikiui, UV spinduliams.

Naudojimas:
Paviršių nušlifuokite ir užtikrinkite, kad jis būtų švarus, sausas ir be tepalo pėdsakų. Pašalinkite senų dažų ir rūdžių likučius, paviršių pašiauškite ir padenkite MOTIP gruntu. Nudžiūvus paviršių pašiauškite (grūdėtumas 600). Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25 – 30 cm atstumu nuo paviršiaus. Dažykite keliais plonais sluoksniais. Apdorojimo temperatūra 15 – 25°C. Dulkės nelimpa po 30-60 min., visiškai išdžiūsta po 24 val. Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MOTIP HEAT RESISTANT 150°C BRAKE CALIPER SPRAY 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:
• Gerai dengiantys ir greitai džiūstantys.
• Atsparūs 150°C temperatūrai.
• Ilgai išliekantis blizgumas.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Atsparūs braižymams, kurui, chemikalams ir aplinkos poveikiui, UV spinduliams.
• Apsaugo nuo korozijos.
• Sumažina purvo prikibimą.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• HEAT RESISTANT 150°C BRAKE CALIPER SPRAY 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti 1,25 – 1,75m² plotą (4 suportus).
• Pagaminta Olandijoje.
• Galimos 4 spalvos: geltona (Art.nr. 04097), raudona (Art.nr. 04098), mėlyna (Art.nr. 04099) ir sidabrinė (Art.nr. 04096).
———————————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, <2% aromatics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo
šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Papildoma informacija

Spalvos

Geltona, Mėlyna, Raudona, Sidabrinė

Jums taip pat gali patikti…