Select Page

AUKSINIO CHROMO EFEKTO DAŽAI – MAXI COLOR GOLDCHROME 400ml

6.59

Veidrodiniai dažai aukso spalvos, blizgantys, purškiami.

Produkto kodas: MX0011 Kategorijos: , , , , , , , Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Aprašymas

Chromo dažai MAXI COLOR GOLDCROME EFFECT 400ml – ypatingai blizgūs, aukso spalvos, greitai džiūstantys dekoratyviniai chrominiai akriliniai dažai, medienai, metalui, aliuminiui, stiklui, akmeniui, įvairių rūšių plastikui ir kitiems paviršiams.
Chromo dažai skirti vidaus darbams. Viršutinis gaubtelis parodo dažų spalvą. Chromo dažai neatsparūs trynimui ir atmosferos poveikiui. Chromo dažų negalima padengti bespalviu laku.

Naudojimas: Nušveisti senus dažus ir su smulkiu šveičiamuoju popieriumi išlyginti paviršių. Paviršius turi būti švarus ir sausas. Nedažomą paviršių apsaugoti specialia plėvele! Norint išgauti geresnį sukibimą su dažomais paviršiais prieš uždažant paviršių rekomenduojama gruntuoti. Prieš dengiant dažais rekomenduojama padengti gruntu, pavyzdžiui, Maxi color gruntu arba DC Very well gruntu. Dažant aliumininį paviršių gruntuokite Dupli color aliuminio gruntu. Plastikinius paviršius rekomenduojama padengti Maxi color gruntu plastikui arba Color Works gruntu plastikui. Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purkšti 25-30cm atstumu nuo paviršiaus. Apdorojimo temperatūra 15–25°C keliais plonais sluoksniais.  Sukietėja po 24 val. Po naudojimo apverskite flakoną ir purkškite kelias sekundes. Negalima apipurkšti bespalviu laku! Svarbu: Dėl techninių priežasčių yra neįmanoma labai ilgai išlaikyti didelį blizgumą. Padengus laku būtų pažeistas chromo paviršius, todėl, norint atnaujinti blizgesį, reikia pakartotinai užpurkšti šių dažų.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga dažant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

MAXI COLOR GOLDCHROME EFFECT 400ml flakonėliui galima pritaikyti bet kurį MONTANA purkštuką.

Produkto savybės:

• Chromo dažai, dekoratyviniai dažai.
• Auksinio chromo spalvos dažai.
• Gerai dengiantys ir greitai džiūstantys.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Chromo dažai tinka vidaus darbams.
• Neatsparūs trynimui ir atmosferos poveikiui.
• Negalima apipurkšti bespalviu laku.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Aukšta dažų kokybė neleidžia susidaryti nubėgimams.
• Chromo dažai medienos, metalo, aliuminio, stiklo, akmens, įvairių rūšių plasmasės ir kitiems paviršiams.
• Derinami su visais MONTANA purkštukais.
• MAXI COLOR GOLDCHROME EFFECT 400ml dažų flakonėliu galima nupurkšti 1,25 – 1,75m² plotą.
• Dažai atsparūs 110°C temperatūrai.
• Pagaminta Olandijoje.
• Galima spalva: auksinė chromo (Art.nr. MX0011).
———————————————————————————————————————————
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
acetonas
Hydrocarbons, C9, aromatics
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Jums taip pat gali patikti…