Select Page
Akcija!

VINTAŽINIAI DAŽAI – JEGER 125ml

4.74

Vintažiniai dažai įvairiems mediniams paviršiams.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Aprašymas

Jeger Chalky Style 125ml – unikalūs vandens pagrindo kreidiniai vintažiniai dažai medinių baldų bei interjero medinių detalių dekoravimui, leidžiantys išgauti Provanso ar Skandinavišką sendintą stilių. Jeger Chalky Style vintažiniai dažai leidžia pasiekti tiek dviejų spalvų efektą, tiek vienos lygios spalvos efektą. Dažus lengva naudoti ir galima jais dengti ant negruntuoto paviršiaus, taip pat nepašalinus senų dažų ar lako.

Naudojimas:
Pagrindo paruošimas: Dekoruojamą pagrindą švelniai pašiauškite ir nuvalykite. Pagrindas turi būti švarus, sausas, be dulkių, nuriebalintas. Nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml arba Dupli-Color Alkyton Thinner 500ml. Jeger Chalky style dažais galima tiesiai dengti ant negruntuoto paviršiaus, senų dažų ar lako. Minkštą medieną ir taniną rekomenduojama prieš tai padengti Jeger Deco Gruntu mediniams paviršiams.

Dažymas: Prieš tepant dažus juos būtina gerai išmaišyti. Dažus tepkite teptuku ar voleliu medienos rievių kryptimi. Stenkitės padengti tolygiai, kad nesusidarytų dėmės.

E F E K T A I:
Jei norite išgauti vintažinį efektą, paviršių netolygiai pašveiskite su švitriniu popieriumi apytiksliai po 30min.

Jei norite išgauti dviejų spalvų efektą, išdžiūvus pirmam sluoksniui po apyt. 2val, paviršių padenkite kitos spalvos vintažiniais dažais. Tada po apyt. 10min. drėgna kempinėle netolygiai pavalykite pavirišių, kad pasimatytų pirmojo sluoksnio spalva.

Jei norite išgauti vientisos spalvos efektą, padenkite dažais paviršių ir leiskite jam džiūti.

Apsauga laku ar vašku: Norint išgauti plaunamą, atsparų tepimuisi paviršių, kai dažai visiškai išdžiūsta padenkite specialiu Jeger vintažiniu matiniu laku ar Jeger vintažiniu vašku.

Papildomam balkšvam dekoraciniam efektui išgauti naudokite Jeger patiną.

Rekomenduojame: Jei naudosite daugiau nei vieną pakuotę, prieš tepdami sumaišykite visų pakuočių turinį. Tokiu būdu gausite vienodą atspalvį. Visada turinį pabandykite nematomoje vietoje.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės specialūs vintažiniai kreidiniai dažai vandens pagrindu.
• Dažai plaunami, matiniai.
• Išgaunamas tolygus paviršius.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Tinka įvairiems mediniams paviršiams, dailylentėms, įvairių daiktų dekoravimui: rėmeliams, dėžutėms, žvakidėms, vazonams ir kt.
• Tinka vidaus darbams.
• Prieš dažant nereikia pavišiaus gruntuoti ar nuo paviršiaus pašalinti senus dažus.
• VINTAŽINIŲ DAŽŲ 125ml pakuote galima padengti apie 1,25m².
• Galimos 7 matinės spalvos.

VINTAŽINIŲ DAŽŲ 125ml spalvų paletė: 7 matinės spalvos

GEROS IDĖJOS

SPINTELĖ


———————————————————————————————————————————

Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą.
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas.
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-diono; mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazolin-3-ono]. Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Papildoma informacija

Spalvos

Bergamotė, Bijūnas, Jazminas, Linas, Muskatas, Ortenzija, Vanilė

Jums taip pat gali patikti…