Select Page

RŪDŽIŲ EFEKTO DAŽAI – JEGER Oxyd Patine 1000ml

39.99

Unikalūs dekoratyvūs dažai sienoms, suteikiantys žalios vario patinos imitaciją.

Liko 1

Aprašymas

JEGER OXYD PATINE 1000ml – unikalūs dekoratyvūs dažai sienoms, suteikiantys žalios vario patinos imitaciją. Išgaunamas itin tikroviškas patinos rūdžių efektas su netaisyklingos formos žalios spalvos dėmelėmis. Šis unikalus sprendimas puikiai tiks tiek senoviškame, tiek moderniame interjere.

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite visus Jeger Oxyd serijos gaminius.

Naudojimas:
Pagrindo paruošimas: Švarų, sausą, nuriebalintą paviršių Jeger voleliu glotniems paviršiams padenkite rūdžių gruntu Jeger Oxyd primer. Leiskite džiūti apyt. 4val.

Dažymas: Prieš tepant dažus juos būtina gerai išmaišyti. Neskieskite. Produktas paruoštas naudojimui.
1 Etapas: Padenkite ploną sluoksnį dažais Jeger Oxyd Patine su Jeger mentele glaistymui ir leiskite džiūti apyt. 2-4val.
2 Etapas: Tada vietomis padenkite rūdžių dažais Jeger Oxyd – šios vietos įgaus rūdžių spalvą. Nepadengtos rūdžių dažais vietos įgaus patinos žalią atspalvį.  Leiskite džiūti apyt. 8val. Dažymo temperatūra +8°C iki +25°C. Ant išdžiūvusio paviršiaus purkškite Jeger Oxyd rūdžių aktyvatorių. Rūdžių efektas atsiras po 2 – 8val. Galite keletą kartų kartoti rūdžių aktyvavimo procesą, kol išgausite Jums norimą efektą.
Apsauga: Mažiausiai po 24 val. paviršių padenkite specialiu apsauginiu sluoksniu Jeger Oxyd Protector. Tai būtina priemonė, kuri sustabdo rūdžių aktyvacijos procesą ir apsaugo nudažytą paviršių.

Rekomenduojame: Jei naudosite daugiau nei vieną pakuotę, prieš tepdami sumaišykite visų pakuočių turinį. Tokiu būdu gausite vienodą atspalvį. Visada turinį pabandykite nematomoje vietoje. Produktas skirtas vidaus naudojimui.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės specialūs žalią vario patiną imituojantys rūdžių efekto dažai sienoms.
• Išgaunama žalios spalvos vario patinos rūdžių imitacija.
• Tinka vidaus darbams.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• RŪDŽIŲ PATINOS EFEKTO 1000ml dažų pakuote galima padengti apie 6m².
• Galima 1 spalva.

RŪDŽIŲ PATINOS EFEKTO spalva


————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
GHS05 GHS09
Signalinis žodis: PAVOJUS
Pavojingų sudedamųjų dalių pavadinimai etiketėje:
Sudėtyje yra: Vario sulfato pentahidratas
Pavojingumo frazė (-ės) (H)
H318 Sunkiai pažeidžia akis
H410 Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį
Atsargumo frazė (-ės) (P)
Atsargumo frazė (-ės):
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P273 Venkite išmetimo į aplinką.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių ir veido apsaugą.
Reakcija:
P305 + P351 + P338: Patekus į akis: atsargiai kelias minutes skalauti vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra ir gali būti lengvai išimami. Toliau skalaukite.
P310 Nedelsiant kvieskite POISONŲ CENTRĄ ir (arba) gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą išmeskite pagal nacionalinius teisės aktus.