Select Page

Aprašymas

JEGER OXYD PRIMER 1000ml – specialus gruntas, skirtas naudoti kaip pagrindas dengiant rūdžių efekto dažais Jeger Oxyd. Ypatinga grunto sudėtis užtikrina puikų sukibimą su gruntuojamu paviršiumi ir leidžia efektyviau naudoti rūdžių efekto dažus.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Gruntuojamą švarų, sausą, nuriebalintą paviršių padengite gruntu su Jeger voleliu glotniems paviršiams. Leiskite džiūti apyt. 4val. Po to denkite rūdžių dažais Jeger Oxyd.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Gruntuojant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Specialus gruntas prieš dažant rūdžių dažais Jeger Oxyd.
• Pagerina sukibimą su dažomu paviršiumi.
• JEGER OXYD PRIMER 1000ml grunto pakuote galima padengti apie 10m² / 1 sluoksniu.
• Galima 1 spalva: balta

GEROS IDĖJOS

SURŪDIJUSI SIENA


—————————————————————————————————————————————–
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas žmonių gyvybei ir sveikatai ar aplinkai.
Etiketės elementai
Pavojaus piktogramos ir signalinis žodis
Nėra.
Pavojingų sudedamųjų dalių pavadinimai etiketėje
Nėra.
Pavojingumo frazės
Nėra.
Atsargumo pareiškimai
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Papildoma informacija
EUH208 Sudėtyje yra: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onas; 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono masė po reakcijos (3:1); 2-metilizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.

Jums taip pat gali patikti…