Select Page

RŪDŽIŲ DAŽŲ AKTYVATORIUS – JEGER Oxyd Activator 500ml

11.99

Pagalbinė priemonė, skirta išgauti rūdžių efektą.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO – OXYD
PAŽIŪRĖKITE VIDEO – OXYD 3D

Liko 8

Aprašymas

JEGER OXYD ACTIVATOR 500ml – gelio tirpalas, oksiduojantis rūdžių efekto dažus Jeger Oxyd ir Jeger Oxyd 3D.

Naudojimas:
Padenkite ploną sluoksnį rūdžių dažais Jeger Oxyd ir leiskite džiūti apyt. 8val.
Po to purkškite Jeger Oxyd rūdžių aktyvatorių. Rūdžių efektas atsiras po 2 – 8val. Galite keletą kartų kartoti rūdžių aktyvavimo procesą, kol išgausite Jums norimą efektą. Kuo daugiau kartų purkšite, tuo bus stipresnis rūdžių efektas. Jei purškiate keletą kartų, leiskite paviršiui džiūti 12val.

Rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Specialus purškiamas tirpalas, naudojamas ant Jeger rūdžių dažų, padedantis jiems oksiduotis.
• Kuo daugiau sluoksnių dengiama, tuo išgaunamas stipresnis surūdijimo efektas.
• JEGER OXYD ACTIVATOR 500ml pakuote galima padengti apie 4m².
• Galima 1 spalva: skaidri

GEROS IDĖJOS

SURŪDIJUSI SIENA

———————————————————————————————————————————–
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Akių pažeidimas. 1 H318, ūmus poveikis vandens organizmams 1 H400, lėtinis poveikis vandens organizmams 1 H410
Sunkiai pažeidžia akis. Labai toksiškas vandens organizmams. Labai toksiškas vandens organizmams ir sukelia ilgalaikį poveikį.
Etiketės elementai
Pavojaus piktogramos ir signalinis žodis
PAVOJUS
Pavojingų sudedamųjų dalių pavadinimai etiketėje Sudėtyje yra: vario(VI) sulfato(II) pentahidrato.
Pavojingumo frazės
H318 Sunkiai pažeidžia akis.
H410 Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.
Atsargumo pareiškimai
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P273 Venkite išmetimo į aplinką.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių ir veido apsaugą.
P305+P351+P338 Patekus į akis: kelias minutes atsargiai skalauti vandeniu.
Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra ir gali būti lengvai išimami. Toliau skalaukite.
P310 Nedelsiant kreipkitės į apsinuodijimų centrą ir (arba) gydytoją.

Jums taip pat gali patikti…