RENOVAVIMO DAŽAI BALDAMS IR PLYTELĖMS – JEGER 450ml

26.99

Dažai medinių paviršių ir sienų plytelių apdailai.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.
PAŽIŪRĖKITE VIDEO
PAŽIŪRĖKITE VIDEO PAGAL SPALVAS: Balta, Balinta drobė, Rusvai pilkšva, Šviesiai pilka, Pilka, Grafitas, Elektrinė, Juoda.

Išvalyti

Aprašymas

Jeger Reno Color 450ml – labai atsparūs, plaunami dažai skirti įspūdingai baldų apdailai ir atnaujinimui. Šie dažai taip pat puikiai tinka sienų plytelių, įvairių medinių plokščių, dailylenčių bei neapdirbtos medienos apdailai bei atnaujinimui. Taip pat gali būti naudojami ant paviršių, kurie jau anksčiau buvo dažyti ar lakuoti. Dažant Jeger Reno Color dažais taupomas laikas, nes nereikia nuo dažomo paviršiaus pašalinti senų dažų ar lako dangos. Šiais dažais dengtas paviršius pasižymi atsparumu ir ilgaamžiškumu. Pasirinkus bet kurį iš aštuonių atspalvių paviršiui suteiksite blizgumą ir unikalų stilių.

Naudojimas:
PAŽIŪRĖKITE VIDEO

Pagrindo paruošimas: Dekoruojamą pagrindą švelniai pašiauškite ir nuvalykite. Pagrindas turi būti švarus, sausas, be dulkių, nuriebalintas. Nuriebalinimui, nešvarumų bei silikono likučių pašalinimui rekomenduojame naudoti priemonę MOTIP Silicone Remover 400ml arba Dupli-Color Alkyton Thinner 500ml. Jei ruošiatės dažyti slidžius paviršius, tokius kaip sienų plytelės, prieš tai būtinai padenkite Jeger specialiu gruntu.

Dažymas: Prieš tepant dažus juos būtina gerai išmaišyti. Dažus tepkite mažu Jeger voleliu. Nemaišykite su kitais produktais. Po 4 val. užtepkite dar vieną sluoksnį. Jei manote, kad reikia, po 4 val. galite padengti dar vienu dažų sluoksniu. Dažant medinius paviršius ar dažais dengtus paviršius rekomenduojama dažant pirmą Jeger Reno Color dažų sluoksnį dažus skiesti vandeniu pripilant 5% vandens. Dažai išdžiūsta po apyt. 4 val.

Apsauga: Norint išgauti plaunamą, atsparų tepimuisi paviršių, padenkite specialiu Jeger blizgiu laku.

PATARIMAS: Norėdami išgauti dar didesnį paviršiaus blizgumą, paviršiaus apsaugai padenkite specialiu Jeger brokato laku. 

Rekomenduojame: Jei naudosite daugiau nei vieną pakuotę, prieš tepdami sumaišykite visų pakuočių turinį. Tokiu būdu gausite vienodą atspalvį. Visada turinį pabandykite nematomoje vietoje.

Įrankiai plaunami vandeniu.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Produkto savybės:
• Aukštos kokybės specialūs blizgūs akriliniai dažai baldų ir plytelių apdailai ir renovavimui.
• Dažai plaunami.
• Išgaunamas tolygus paviršius.
• Puikus sukibimas su dažomu paviršiumi.
• Tinka vidaus darbams.
• Tinka įvairiems mediniams paviršiams, dailylentėms, neapdirbtai medienai, sienų plytelėms ir kt.
• Prieš dažant nereikia paviršiaus gruntuoti ar nuo paviršiaus pašalinti senus dažus.
• RENO COLOR 450ml dažų pakuote galima padengti apie 5m².
• Galimos 8 spalvos.

RENO COLOR 500ml spalvų paletė: 8 spalvos
PAŽIŪRĖKITE VIDEO PAGAL SPALVAS: Balta, Balinta drobė, Rusvai pilkšva, Šviesiai pilka, Pilka, Grafitas, Elektrinė, Juoda.

GEROS IDĖJOS

VONIOS PLYTELĖS

SPINTELĖLENTYNĖLĖ

VONIOS LENTYNĖLĖ


————————————————————————————————————————————
Cheminės medžiagos arba mišinio klasifikacija
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Pavojus dėl fizikinių ir cheminių savybių: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal fizikines ir chemines savybes.
Pavojus sveikatai: Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai. Žr. papildomą ženklinimą. . Dėl produkto formos mišiniui nebuvo priskirta frazė H373. Nėra įrodymų, kad gali išsiskirti kenksmingų smulkių dulkių frakcijų, mažesnių nei 10 μm
Pavojus aplinkai: Mišinys nėra pavojingas aplinkai. Įprastomis naudojimo sąlygomis poveikis aplinkai nežinomas ir nenumatomas
Etiketės elementai
Piktogramos
Netaikoma
Signalinis žodis:
Netaikoma
Pavojingumo frazė (-ės)
Netaikoma
Atsargumo frazė (-ės)
Atsargumo frazė (-ės):
P101 Jei reikia gydytojo konsultacijos, parodykite pakuotę arba etiketę.
P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
P264 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P280 Dėvėkite apsaugines pirštines ir (arba) apsauginius drabužius.
Reakcija:
P333+P313 Jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją.
Šalinimas:
P501 Turinį ir talpyklą šalinkite pagal nacionalinius teisės aktus.
Papildomos pavojingumo frazės
EUH208 Sudėtyje yra [Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis (hidroksimetil) imidazo[4,5-d] midazol-2,5(1H,3H)-diono; Mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onas [EB Nr. 220-239-6] (3:1); 1,2-benzoizotiazol-3(2h)-onas ] Gali sukelti alerginę reakciją
EUH210 Saugos duomenų lapas pateikiamas pagal pageidavimą

Papildoma informacija

Spalvos

Balinta drobė, Balta, Elektrinė, Grafitas, Juoda, Pilka, Rusvai pilkšva, Šviesiai pilka

Jums taip pat gali patikti…