Select Page
Akcija!

DVIKOMPONENČIAI ILGALAIKIO MARKIRAVIMO DAŽAI – COLORMAR 2K LINEMARKER 500ml

22.49

Dvikomponenčių ilgalaikių žymėjimo dažų asortimente 4 spalvos: balta RAL9010, geltona RAL1023, raudona RAL3000 ir mėlyna RAL5021.
SPALVŲ PALETĖS ieškokite po aprašymu apie prekę.

Aprašymas

COLOR-MARK 2K LINEMARKER 500ml – ypatingai aukštos kokybės, ypatingai greitai džiūstantys specialūs purškiami žymėjimo dažai su kietikliu. Tinka vidaus ir lauko ilgalaikio žymėjimo darbams, kurie yra dažnai naudojami ir gali būti mechaniškai pažeidžiami, pavyzdžiui, pramoniniam žymėjimui automobilinių krautuvų plotuose, pramoninių patalpų žymėjimui, automobilių parkavimo aikštelių linijoms, kelių ženklinimui, žaidimo ir sporto aikštelių suformavimui ir kt.
COLOR-MARK 2K LINEMARKER 500ml sudarytas iš dviejų komponentų: dažų ir kietiklio. Dažai yra labai ilgai išliekantys, vandeniu nenuplaunami, atsparūs stipriai trinčiai, alyvai, dyzeliui, druskoms, alkoholiui, UV spinduliams, purvui ir kt. COLOR-MARK 2K LINEMARKER 500ml purškiamų dažų flakonas turi specialų vožtuvą, kuris leidžia žymėjimus atlikti ant horizontalaus pagrindo! Be to šis vožtuvas užtikrina, kad žymimų linijų kraštai būtų aštrūs ir aiškūs.

COLOR-MARK 2K LINEMARKER 500ml dažus galima naudoti su specialiu markiravimo vežimėliu COLORMARK SPEEDLINER 2 AIR , kuris žymiai pagreitina žymėjimo procesą, linijos būna tikslios ir ryškiais kraštais. Vežimėlį galite įsigyti arba išsinuomoti.

Naudojimas:
Naudoti apverstą žemyn! Prieš naudojimą flakoną plakti 1 minutę. Atlikite sekančius tris žingsnius (žr. nuotraukose), kad dažai susimaišytų su flakone esančiu kietikliu:
1. Atidarykite ant flakono dugno esantį apsauginį dangtelį;
2. Patraukite metalinį žiedelį;
3. Pasukite šį žiedelį 360° kampu.
Padarykite bandomąjį purškimą. Purkškite 25 cm atstumu. Džiūvimo laikas prie 20°C ir 55% santykinio oro drėgnumo: dulkės nelimpa apytiksliai po 45min., galima vaikščioti po apytiksliai 6val., maksimaliai apkrauta gali būti po 12-14 val.

Produkto savybės:
• Greitai džiūstantys, gerai dengiantys dažai su kietikliu.
• Ilgalaikio žymėjimo dažai.
• Specialus vožtuvas – horizontaliam žymėjimui.
• Tinka vidaus ir išorės darbams.
• Labai atsparūs vandeniui, trinčiai, alyvai, dyzeliui, druskoms, alkoholiui, UV spiduliams ir kt.
• Atsparūs purvui.
• Didelė dažų pigmentacija (būtina gerai išplakti).
• Galima purkšti naudojant markiravimo vežimėlį Speedliner2 air.
• Tinka dažyti ant bet kokio paviršiaus: asfalto, medžio, plastmasės, metalo, betono, stiklo, akmens ir kt.
• COLOR-MARK 2K LINEMARKER 500ml flakonėliu galima nupurkšti apie 30 metrų ilgio liniją, purškiant 10 cm pločio liniją.
• Galima purškimo kryptis: vertikali žemyn ir horizontali.
• Pagaminta Vokietijoje.
• Galimos 4 spalvos su RAL kodacija: balta RAL9010, geltona RAL1023, raudona RAL3000 ir mėlyna RAL5021.

COLOR-MARK 2K LINEMARKER 500ml spalvų paletė: 4 atspalviai su RAL kodais


———————————————————————————————————————————–
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02 GHS07
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
aliphatic polyisocyanate
n-butilacetatas
[N,N,N’,N’,N”,N”-hexaethyl-29H,31H-phthalocyaninetrimethylaminato(2-)-N29,N30,N31,N32]copper
1-metil-2-metoksietilacetatas
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
EUH204 Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
No 2023. gada 24. augusta pirms rūpnieciskas vai profesionālas izmantošanas ir jāiziet pienācīga apmācība.
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.

Papildoma informacija

Spalvos

Balta, Geltona, Mėlyna, Raudona

Jums taip pat gali patikti…