Select Page
Akcija!

MIŠKO ŽYMĖJIMO DAŽAI – DISTEIN 500ml

8.49

Intensyvaus ryškumo neoniniai markiravimo dažai, skirti medžių kirtimų, medienos, rąstų, miško ribų ir kt. žymėjimui.

Aprašymas

Miško žymėjimo dažai DISTEIN NEON FOREST MARKING PAINT 500ml – aukštos kokybės intensyvaus ryškumo neoniniai markiravimo dažai, skirti medžių kirtimų, medienos, rąstų, miško ribų ir kt. žymėjimui. Specialus rašymo purkštukas leidžia tiksliai ženklinti medienos atsargas. Taip pat flakonas turi saugų skaidrų dangtelį – purkštuką, skirtą tiksliam ženklinimui. Miško žymėjimo dažai DISTEIN tinka vidaus ir lauko žymėjimo darbams.

Dažant rekomenduojama naudoti MONTANA pirštines. MONTANA BLACK vienkartinės latekso ir nitril pirštinės – tai ypatingai patogi rankų apsauga piešiant aerozoliniais dažais. Jos ypatingai lengvai ir glotniai priglunda prie delno, nes turi smulkaus suėmimo sistemą.

Naudojimas:
Prieš naudojimą flakoną plakti 2 minutes. Padarykite bandomąjį purškimą nematomoje vietoje. Purkškite 10-15 cm atstumu. Džiūvimo laikas prie 20°C ir 50% santykinio oro drėgnumo: dulkės nelimpa apytiksliai po 10min., galima liesti apytiksliai po 30min., visiškai išdžiūsta ir galima perdažyti apytiksliai po 24val.

Produkto savybės:
• Miško žymėjimo dažai, fluorescenciniai.
• Sertifikuoti KWF ženklu.
• Žymėjimai išlieka nuo 2 iki 3 metų.
• Fluorescenciniai dažai ypač ryškūs, todėl puikiai tinka kirtimui skirtiems medžiams žymėti.
• Dažai atsparūs visoms oro sąlygoms: puikiai sukimba su drėgnu paviršiumi ar tiesioginėje saulės kaitroje.
• Optimaliai patogus ir saugus dangtelis.
• Galima naudoti ir nekeičia savybių iki -20°C šalčio.
• Minimalus išpurškiamų dažų kiekis.
• Specialus purkštukas leidžia puikiai kontroliuti purškimą ženklinanat medienos atsargas.
• Didelis išpurškimo intensyvumas.
• Flakonėlyje yra išsivalymo sistema, todėl dažai išnaudojami 100%.
• Aplinkai neutralus propelentas, be CFC.
• Be tolueno.
• Be kadmio, švino ir kitų sunkiųjų metalų.
• Patentuotas spalvos žiedelis, skirtas spalvai identifikuoti.
• Draugiški aplinkai ir nekenksmingi sveikatai.
• DISTEIN 500ml flakonu galima nupurkšti 3 – 4m² plotą.
• Pagaminta Vokietijoje.

miško žymėjimo dažai distein 500ml aerozoliniai dažai fluorescenciniai markiravimo dažai miškui kwf

miško žymėjimo dažai distein 500ml aerozoliniai dažai fluorescenciniai markiravimo dažai miškui kwf

Daugiau informacijos ir nuotraukų ieškokite: https://www.service.european-aerosols.com
————————————————————————————————————————————-
Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos
GHS02
· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H222-H229 Ypač degus aerozolis. Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
· Atsargumo frazės
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P211 Nepurkšti įi atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
P260 Neįkvėpti aerozolio.
P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje.
P501 Turinį / talpą išpilti (išmesti) – šalinti pagal regionines taisykles.
· Papildomos nuorodos:
Nesant pakankamo vėdinimo, galimas sprogių junginių susidarymas.
EUH211 Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

Papildoma informacija

Spalvos

Fluorescencinė oranžinė, Fluorescencinė raudona

Jums taip pat gali patikti…